Brieven

Brieven

Illustratie HaJo

In het artikel VVD’ers missen ‘liberale waarden’ (12/1) stelt oud-voorzitter van de VVD Bas Eenhoorn dat als leden zich zorgen maken over de koers van de VVD, ze de principiële discussie in de partij zelf moeten aangaan. „Ze hadden op de algemene vergadering het woord moeten voeren. Of het bestuur moeten bellen.”

Eenhoorn geeft in het artikel als mogelijke verklaring voor de bedankjes van de burgemeesters „de idee dat er toch niet naar ons wordt geluisterd”. Ik was 49 jaar lid van de VVD, was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en vervulde kaderfuncties op nationaal niveau. Na vele interne gesprekken schreef ik aan dhr. Eenhoorn – toen partijvoorzitter – op 16 mei 2002 een lange brief waarin ik de koers van de VVD aan de orde stelde. Ik kreeg geen antwoord. Op 24 september 2005 schreef ik aan dhr. Van Zanen – toen partijvoorzitter – een lange vervolgbrief waarin ik hem mededeelde voor het lidmaatschap te bedanken. Een van de argumenten was het ontbreken van het discours binnen de VVD. Ik ontving een formeel briefje dat ik was „uitgeschreven”. Ik kan slechts vaststellen dat dhr. Eenhoorn op een punt gelijk heeft. „Er wordt niet geluisterd.” Hoe kan de heer Eenhoorn nu aan de leden die bedankten voorhouden dat zij de discussie intern hadden moeten aangaan?