Brieven

Brieven 16/1/2019

Marx ontmaskerd

Het lijkt op het eerste gezicht een weldoordacht artikel van Maarten Boudry over Het spook van het cultuurmarxisme (12/1). In een aantal opzichten is het dat ook, waarbij een hoop onzin die onder deze noemer is verkondigd, ontmaskerd wordt. Maar volgens Boudry bestaat het wel degelijk, namelijk in het denkschema „waarbij je een complexe maatschappelijke werkelijkheid herleidt tot een waarin twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan: aan de ene kant de onderdrukkers, aan de andere kant de onderdrukten, en daartussen een groot niemandsland”, maar dan niet toegepast op productieverhoudingen, zoals bij Marx. Dat dit denkschema vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum ingang vindt, versterkt het beeld van „de lange schaduw die Marx werpt op onze cultuur”. Maar is dit denkschema niet van alle tijden? Protestanten vs. katholieken tijdens de opstand tegen Spanje? Patriotten vs. orangisten, om maar binnen onze eigen grenzen te blijven? Heeft Marx niet simpelweg een reeds lang bestaand en typisch mensenlijk denkschema naar zijn hand gezet? In dat geval verdient het ook de naam Marx niet.

Hinderlijke mestvliegen

Met verbijstering las ik de paginagrote open brief van Cees Okkerse, voorzitter van de initiatiefgroep Lelystad Airport, aan Mark Rutte. In dit demagogische betoog zet Okkerse de actievoerders weg als hinderlijke mestvliegen zonder verstand van zaken. Hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de groei van de luchtvaart definitief een halt moet worden toegeroepen. Afgelopen najaar kwam het IPCC met een alarmerende update. Daarna verloor de staat de Urgenda-zaak en ten slotte werden wat beloftetjes in Katowice gedaan. Hoe is het dan mogelijk om met droge ogen nog groei van de luchtvaart te bepleiten? In de Urgenda-uitspraak staat duidelijk dat Nederland 25 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2020 moet realiseren. Groeien kan en mag niet meer. Het nieuwe woord is ‘krimp’! De overheid toont zich pas echt betrouwbaar indien zij de Urgenda-uitspraak naleeft en de gezondheid van haar burgers serieus neemt.

Land van lakeien

Dat de Oranjes altijd het onderste uit de kan willen en liefst nog meer, is alom bekend. Prijzenswaardig dat velen zich inzetten om de belangrijke voorstudie van Rubens’ altaarstuk De kruisoprichting in Nederland te houden. Vergeefs uiteraard, de Oranjes worden immers beschermd door een muur van al dan niet zelfbenoemde lakeien. Maar het blijft opmerkelijk dat het in de discussie slechts gaat om Nederlands erfgoed. Er zijn in ons land politici die een naïef idealisme tentoonspreiden als het om de EU gaat. Uit hun midden – één van hen was ooit veilingmeester – had ik toch graag de suggestie vernomen dat de Oranjes de tekening ook ‘royaal’ te koop mogen aanbieden vlak buiten onze landsgrenzen. Namelijk aan de plek waar de tekening gemaakt werd: Antwerpen. Als kunstliefhebber zou ik het met hen eens zijn.

De vaas en de lobby

Rutte heeft me op een idee gebracht. Mijn handen jeuken om met een stevige, gave vaas zijn lobbyistenvrienden op de kop te slaan. Zij ondergraven het democratisch stelsel. Dat doe je niet.

Twee maten meten?

Miljardenprojecten voor het openbaar vervoer in de grote steden, meldt de krant. Ondertussen moet voor de Scheldetunnel naar het verpieterende Zeeuws- Vlaanderen nog steeds tol betaald worden en weten de Groningers nog steeds niet waar ze met hun beschadigde huizen aan toe zijn. Wordt hier met twee maten gemeten?

Correcties/aanvullingen

Gotische Zaal

In de brief Laten we dat koninklijke museum opnieuw inrichten (14/1, p.17) stond dat de Gotische Zaal achter het Paleis Noordeinde is gelegen. Dat moet zijn achter het Paleis Kneuterdijk.