Reportage

Advocaten staken half uur tegen plannen Dekker

Rechtsbescherming Volgende week spreekt de Kamer over plannen om de rechtshulp te veranderen. Advocaten zijn boos. „Steeds meer advocaten stoppen met de sociale praktijk.”

Advocaten voeren actie in Amsterdam. Ze hebben een half uur het werk neergelegd.
Advocaten voeren actie in Amsterdam. Ze hebben een half uur het werk neergelegd. Foto Koen van Weel/ANP

In het hele land hebben advocaten woensdag bij rechtbanken geprotesteerd tegen de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te herzien. Bij sommige gerechten blokkeerden advocaten in toga de ingang en toonden spandoeken met de tekst: „Je recht halen is straks niet meer te betalen.” De advocaten staakten een half uur.

Minister Dekker wil dat er kritischer wordt gekeken welke zaken wel en welke niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een onafhankelijke instantie maakt de afweging of rechtsbijstand echt noodzakelijk is, of dat iemand juist gediend is bij andere vormen van hulp. Volgende week woensdag spreekt de Tweede Kamer hierover.

Laag inkomen

Volgens de Orde van Advocaten dreigt door de plannen van Dekker een einde te worden gemaakt aan het systeem van goede en onafhankelijke rechtsbijstand aan particulieren met een laag inkomen. „Men wil een overheidsorgaan, een poortwachter, aanwijzen om vooraf te beoordelen of het noodzakelijk is dat een advocaat wordt toegevoegd. En dit terwijl de overheid in de meeste zaken zelf de tegenpartij is. Commerciële partijen als rechtsbijstandsverzekeraars mogen offertes uitbrengen om de taak van advocaten over te nemen”, aldus advocaat Harmen Meijerink, die in het bestuur van de Amsterdamse Orde van Advocaten de portefeuille gefinancierde rechtshulp heeft.

Advocaten klagen al jaren over te lage vergoedingen die toegevoegde raadslieden ontvangen. „Steeds meer advocaten stoppen met de sociale praktijk of met de advocatuur. Mensen in de problemen vinden steeds moeilijker een advocaat die voor een toevoegvergoeding wil optreden”, zegt Meijerink.

Duur en complex

Het ongenoegen van de advocaten richt zich ook tegen experimenten voor alternatieve geschillenbeslechting, omdat de huidige procedures te duur en complex zouden zijn. „Dat is niet zo. Goede advocaten kunnen er in een goed toegankelijk rechtsstelsel aan bijdragen dat iedereen zijn recht krijgt, snel, efficiënt en betaalbaar”, aldus de Rotterdamse deken Peter Hanenberg. „De rechtsstaat is een groot goed en verdient het om goed onderhouden te worden en mag niet verweesd achtergelaten worden. De minister moet nu concrete stappen zetten tot het behoud ervan en zich niet los van de werkelijkheid verliezen in geld en tijd verslindende experimenten met een twijfelachtige afloop”.

De Nederlandse orde van advocaten heeft advocaten opgeroepen om volgende week, 23 januari, massaal naar Den Haag te gaan „om een stevig signaal af te geven aan de politiek”.

Lux et Libertas Lees het commentaar van 15 november 2018: Terecht dat het kabinet wat minder vaak een advocaat wil inzetten