Opinie

Verdeeldheid in Ruttes eigen VVD-gelederen

Tom-Jan Meeus

Rond de jaarwisseling had je wetenschappers – geen klimaatwetenschappers – die in De Telegraaf waarschuwden dat we ‘economisch’ een derdewereldland worden als we de Klimaatwet invoeren. De Klimaatwet, die naleving van de CO2-normen uit het Parijsakkoord vastlegt, is een initiatief van GroenLinks en PvdA uit 2015. De wet moet nog worden behandeld in de senaat maar kreeg vorig jaar in de Tweede Kamer steun van SP, 50Plus, D66, ChristenUnie, CDA en VVD. We kunnen dus veilig stellen dat de politiek, althans volgens deze wetenschappers, over een breed front – 117 van de 150 zetels – werkt aan de ondergang van de natie.

Nu hebben die wetenschappers naar mijn beste weten nooit een doorrekening gepubliceerd waaruit blijkt dat onze economie binnenkort inderdaad afzakt naar het niveau van Tsjaad en Niger. Maar misschien komt dat nog. Zo las ik zaterdag, opnieuw in De Telegraaf, dat de wetenschappers contact hebben met Hans Wiegel, en de oud-VVD-voorman is over ze te spreken: „Ik steun ze van harte.” Ook was Wiegel in zijn nopjes met het vraaggesprek waarin Dijkhoff zich in dezelfde krant keerde tegen de rol van groene groepen bij het concept-Klimaatakkoord. „Je moet mensen niet op achterlijke kosten jagen voor een warmtepomp”, zei de VVD-fractievoorzitter.

Het illustreert dat de VVD inzake het klimaatbeleid hopeloos verdeeld dreigt te raken – een gevaar dat al sinds de formatie sluimert. De Klimaatwet kwam er omdat de VVD er in die formatie mee instemde, waarna Rutte en klimaatminister Wiebes, beiden VVD, Klaver van GroenLinks steunden bij de uitwerking. Het concept-klimaatakkoord kwam er omdat Rutte namens de VVD-fractie in het regeerakkoord vastlegde dat er „een nationaal klimaat- en energieakkoord [komt] waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot verlagen’’. Oud-VVD-leider Nijpels werd procesbegeleider, en nog in december schreef VVD-minister Wiebes dat het voorlopige resultaat „best historisch genoemd [mag] worden”.

Maar zoals er geen doorrekeningen bekend zijn over de economische gevolgen van de Klimaatwet, zo hebben we ook nog geen doorrekeningen van het concept-klimaatakkoord: de gevolgen van dit akkoord voor klimaat en inkomens moeten nog worden vastgesteld door de planbureaus.

Dus iedereen die zeker weet dat de Klimaatwet en het voorlopige klimaatakkoord catastrofaal zijn voor de economie en onze inkomens, heeft óf geheime voorkennis, óf bedient zich van een alarmisme dat zo vaak aan klimaatdeskundigen wordt verweten. En dat de VVD haar verdeeldheid hierover niet binnenskamers kan houden, zelfs nu de feiten nog onbekend zijn, lijkt me een veeg teken.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.