‘Holleeder speelt een spel, hij liegt’

Advocaat Nico Meijering De rechtbank buigt zich maandag over een bandopname waarop Willem Holleeder bedreigd zou worden door advocaat Bénédicte Ficq. Tot ergernis van kantoorgenoot Nico Meijering: „Van een bedreiging was zeker geen sprake.”

Nico Meijering (links) en Christiaan Flokstra, advocaten van Dino Soerel, bij de rechtbank op Schiphol.
Nico Meijering (links) en Christiaan Flokstra, advocaten van Dino Soerel, bij de rechtbank op Schiphol. Foto Remko de Waal/ANP

Willem Holleeder kan mensen ontzettend goed tegen elkaar opzetten en uitspelen. Advocaat Nico Meijering zegt het met een mengeling van berusting en ergernis. „Zoals een cliënt van mij ooit zei: ‘Die Neus kan twee lantaarnpalen elkaar nog in de haren laten vliegen.’”

Nadat begin vorige week bekend werd dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries een opname van een gesprek met Holleeder aan het Openbaar Ministerie (OM) heeft gegeven, bevindt het kantoor van Meijering zich in het oog van een mediastorm. Aanleiding is het feit dat Holleeder aan De Vries heeft verteld dat hij bedreigd is door Bénédicte Ficq, kantoorgenoot van Meijering. Dat zou zijn gebeurd toen Ficq zich meldde bij Holleeders toenmalig advocaat Stijn Franken met de mededeling dat ze Holleeder wilde oproepen als getuige in de strafzaak tegen Dino Soerel, de cliënt van Ficq en Meijering. Maar, zegt Meijering, „van een bedreiging was uiteraard geen sprake. Wie neemt dat in godesnaam serieus.”

Nadat de orde van advocaten vorige week de betrokken advocaten uitnodigde voor een gesprek heeft Meijering besloten zijn verhaal tegen NRC te doen: „Vooral omdat de belangen van mijn cliënt Dino Soerel ernstig worden geschaad door deze cowboyverhalen, veroorzaakt door Holleeder op de bandopname”, aldus Meijering. Maandag wordt Peter R. de Vries door de rechtbank ondervraagd over de bandopname.

‘We got him’

Om te begrijpen wat er precies is gebeurd, gaat Nico Meijering terug naar de zomer van 2010, toen Dino Soerel werd aangehouden in het centrum van Amsterdam. Daar had hij zich jarenlang schuil gehouden op een zolderkamertje. Zijn arrestatie wordt breed uitgemeten met een foto van een geblinddoekte verdachte en de tekst: ‘We got him’. Soerel wordt vervolgd voor betrokkenheid bij liquidaties. Het geweld hangt deels samen met een conflict over geld dat was geïnvesteerd bij vastgoedbaron Wim Endstra. Cruciaal bewijs in deze zogenoemde Passagezaak wordt geleverd door een kroongetuige: Peter la S. Hij noemt Soerel als één van de opdrachtgevers.

Dino Soerel is een crimineel van de oude stempel en wil niet over anderen praten. Maar zijn advocaten overtuigen hem dat wel te doen nadat deze hen vertelde dat Holleeder aantoonbaar zijn naam had misbruikt. „Dino houdt er helemaal niet van anderen te belasten, maar hij móest wel gaan praten”, aldus Meijering. „Daarmee kon vanaf dag één het beeld bestreden worden dat er sprake zou zijn geweest van een verbond tussen hem en Holleeder. Sterker nog: volgens Dino heeft Willem jarenlang zijn naam misbruikt.”

Bekijk hier ons volledige dossier met video’s en podcasts over de zaak-Holleeder

Dat moet volgens Soerel ook de reden zijn geweest dat de vermoorde vastgoedbaron Wim Endstra de naam van Dino Soerel noemde als lid van een driemanschap dat hem heeft afgeperst. Naast Holleeder en Soerel zou ook Stanley Hillis tot dat driemanschap hebben behoord, een crimineel met wie Soerel samenwerkte in de drugshandel.

Oproepen als getuige

Dat naamsmisbruik bij de afpersing van Endstra is de reden dat Soerel onder andere Holleeder oproept als getuige. In maart van 2011 gaat Soerels advocaat Ficq naar Holleeders advocaat Franken om dat te vertellen. Het is collegiaal gebruik om dat te doen, zegt Meijering. „We wisten hoe gevoelig dit lag, omdat dit het eerste moment was waarop Holleeder zou horen dat Soerel het er niet bij zou laten zitten dat Holleeder met zijn naam had lopen schermen in het milieu. Om gedoe te voorkomen zijn we van tevoren naar Franken gegaan”, aldus Meijering. Ficq heeft met hem een gesprek van tien minuten en enige tijd later krijgt Meijering te horen dat Franken het gesprek met haar als „onaangenaam” heeft ervaren. „Ficq was not amused, maar het boeide mij verder wat de verdediging betreft niet”, aldus Meijering.

Holleeder heeft op dat moment het grootste deel van zijn straf uit voor de afpersing van Endstra uitgezeten waarvoor hij in 2007 is veroordeeld. Bij zijn aanhouding werd Holleeder ook verdacht van betrokkenheid bij liquidaties maar die aanklacht is indertijd door het OM op de lange baan geschoven. Het is een belangrijk detail. Dat Ficq zou hebben lopen dreigen is volgens Meijering „krankzinnige onzin”, maar hij kan zich wel voorstellen dat de strategie van Soerel om open kaart te spelen voor Holleeder in juridische zin wel bedreigend was, gezien het vermoeden van justitie dat Holleeder ook bij liquidaties betrokken was.

In die periode wordt de rol van Meijering bij de verdediging van Soerel prominenter. „Ik had een cliënt die sinds het begin voor die zaak vastzat, kende het dossier en was vanaf het begin betrokken geweest bij het verhoren van de kroongetuige”, aldus Meijering. „Omdat het OM Soerel ook wilde vervolgen in de Passagezaak werden we gedwongen om snel een strategie voor de verdediging van Soerel te bepalen. Sindsdien is mijn rol steeds groter geworden.”

Astrid Holleeder

Meijering vervolgt: „In de verklaringen die Astrid Holleeder hierover jaren later aflegde is duidelijk te lezen dat haar broer zich wilde distantiëren van de afpersing van Endstra om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd voor de moord op Endstra. Je moet ook niet vergeten dat in die tijd vrijwel niemand openlijk over Holleeder durfde te verklaren. Dat Dino het wel ging doen was nieuw en lag gevoelig. Vandaar dat we collegiaal naar Franken zijn gegaan vóórdat het verzoek openbaar zou worden.”

Uit de verklaringen van Astrid Holleeder blijkt volgens Meijering dat geen sprake is geweest van enige bedreiging, „maar dat Holleeder de boel weer heeft lopen verdraaien”. Hij pakt er een passage bij uit een verklaring die door Astrid is afgelegd.

Ze vertelt over een conflict na het gesprek tussen Ficq en Franken. „Franken vond Ficq opdringerig”, aldus Astrid. Willem heeft de mededeling dat de advocaten van Soerel hem wilden horen „laten escaleren”, aldus Astrid. „Hij grijpt dat aan om zijn eigen belang te dienen. Hij kijkt altijd ver vooruit. (....) Willem heeft mij als tegenzet over de telefoon gezegd dat hij bang was voor Soerel. Hij heeft toen een brief geschreven waarin stond dat hij zou doen wat werd gevraagd. Hij wekte bewust de indruk dat hem geen keuze werd gelaten. Dit was onderdeel van zijn strategie. Hij vertelde dit lachend en noemde Soerel een domoor.” Meijering citeert Astrid nogmaals: „Je ziet dat hij naar De Vries gaat met het verhaal dat hij wil vertellen in de hoop dat een ander daarmee in de problemen komt. Hij verstoort informatie.”

Op basis van een andere uitspraak van Astrid Holleeder, gehoord door het hof onder ede, is er volgens Meijering geen twijfel mogelijk dat de angst van Holleeder tijdens het gesprek met De Vries een van zijn vele toneelspelletjes is geweest. „Willem zei dat hij zou doen alsof hij bang is voor Soerel”, aldus Astrid. „Hij vindt het prima dat een ander de schuld krijgt. Het is één groot schaakspel.”

Soerel wil praten

Meijering heeft zondag aan het OM en de rechtbank per brief laten weten dat Dino Soerel graag een verklaring af wil leggen over de gang van zaken in het voorjaar van 2011. „Maar hij wil vooral verklaren over het zogeheten driemanschap tussen Holleeder, Hillis en Soerel, wat Holleeder hem kennelijk in het verleden heeft willen aansmeren”, aldus Meijering. Dat is relevant omdat Soerel ondanks zijn levenslange gevangenisstraf nu ook wordt vervolgd voor de moord op Wim Endstra. „Daarin speelt dat vermeende driemanschap een cruciale rol en Soerel wil graag heel precies vertellen wat daarvan waar is.”

Tegenover NRC zegt Soerel via zijn raadsman: „Ik ben schijtziek van die Holleeder en al heel lang helemaal klaar met al zijn leugens en spelletjes. Ik ben blij dat Astrid al drie jaar geleden de waarheid heeft gezegd over het telefoongesprek met De Vries.”

Peter R. de Vries stelt in een reactie dat Stijn Franken zelf uit de doeken heeft gedaan dat „hij en Holleeder bedreigd” zijn. „Op geen enkel moment wekte Franken de suggestie dat het verhaal van Holleeder met een korrel zout moest worden genomen”, aldus De Vries. Astrid Holleeder heeft volgens de misdaadverslaggever pas recent kennis genomen van de opname. „De inhoud was ook voor haar een openbaring en een verrassing.”

Advocaat Stijn Franken laat in een reactie weten dat het de keuze is van Nico Meijering om in de media uitspraken te doen over een gesprek dat Bénédicte Ficq in 2011 heeft gehad op zijn kantoor. „Dat Meijering zijn visie geeft op een gesprek waar hij niet bij aanwezig was, is voor mij geen aanleiding daar nu op te reageren. Daaraan staat op dit moment in elk geval de geheimhoudingsplicht, die op advocaten rust, in de weg. Namens Holleeder kan alleen diens huidige advocaat, Sander Janssen, reageren.”

Sander Janssen zegt dat hij maandag op zitting zal reageren.