Klaas Dijkhoff neemt opzichtig afstand van klimaatakkoord

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt in De Telegraaf dat het klimaatakkoord niet zijn akkoord is en zinspeelt zelfs op een mogelijke val van het kabinet.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 18 december 2018
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 18 december 2018 Foto Bart Maat/ANP

De VVD is absoluut niet van plan alle maatregelen uit het klimaatakkoord uit te voeren. In een interview met De Telegraaf zegt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat zijn partij het lang niet met alle punten in het moeizaam tot stand gekomen akkoord eens is: “Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil.”

Het in december gesloten concept-klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen zo’n honderd belanghebbende partijen. Dijkhoff neemt nu duidelijk afstand van de door onder andere de industrie en maatschappelijke organisaties gemaakte afspraken: “Het is niet mijn akkoord.”

Lees ook: Uitgepraat over het klimaat? 2019 wordt pas een echt klimaatjaar

De fractievoorzitter van de VVD vreest voor de gevolgen voor de portemonnee van gewone mensen, zegt hij tegen De Telegraaf: “Als we gruwelijke mazzel hadden gehad, was er een prachtig plan van de klimaattafels gekomen waardoor de effecten voor huishoudens draagbaar zouden zijn en netjes verdeeld. Nou dat is niet zo.”

Buma voorspelde al revolte

Al voordat het akkoord gesloten was sprak CDA-leider Sybrand Buma in augustus in Elsevier ook al de vrees uit dat het akkoord niet goed zou uitpakken voor de gewone mensen en zou leiden tot maatschappelijke tweedeling. Buma zei bang te zijn voor een herhaling de Pim Fortuyn-revolte uit 2002, maar dan niet rond het thema migratie, maar rond het thema klimaat.

Binnen de coalitie zijn D66 en de ChristenUnie wel enthousiast over de klimaatafspraken, maar Dijkhoff is niet te spreken over hun ‘drammerige’ opstelling, net als die van GroenLinks: “Als Jesse Klaver van GroenLinks op tv praat over het klimaat dan daalt het draagvlak voor het klimaat met één procent. Rob Jetten (D66) is dat nu ook aan het doen. Hij is aan het drammen, ja.”

reacties coalitiepartijen

Jetten reageert via Twitter op de uitspraken en schrijft dat hij Dijkhoff aan zijn belofte zal houden. “Een man een man, een woord een woord.”

Twitter avatar RobJetten Rob Jetten De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen. Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Halvering van de uitstoot in 2030 en een eerlijke verdeling van de lasten. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord. https://t.co/8UDyAboho8

Ook Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van coalitiepartij Christen-Unie, zegt op Twitter dat je “gemaakte afspraken niet zomaar kan breken”.

Twitter avatar gertjansegers Gert-Jan Segers Gemaakte afspraken kun je niet zomaar breken. We willen een rechtvaardig Klimaatakkoord, schone energie, de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. Dat is de afspraak en dat gaan we doen. Ook collega Dijkhoff - die ik best z’n oneliner gun - heeft zich daar aan te houden.
Lees ook: Pas politieke steun voor klimaatakkoord-ontwerp als de cijfers kloppen

Doorrekening klimaatakkoord

Het ontwerp-akoord dat in december werd gepresenteerd wordt op dit moment doorgerekend op de financiële consequenties door het Planbureau voor de Leefomgeving en het CPB. De plannen bestaan onder meer uit een verhoging van de gasprijs, subsidie voor de aankoop van een elektrische auto en het duurzamer maken van woningen.

Duidelijk was al dat er alleen politieke steun voor het akkoord zal komen als de plannen haalbaar en betaalbaar zijn, maar nu Dijkhoff zijn hakken al zo in het zand zet en zijn coalitiepartners als drammers bestempelt zal een compromis er nog moeilijker op worden.

De VVD-fractievoorzitter zinspeelt in De Telegraaf zelfs al op de mogelijke val van het kabinet op dit thema: “Als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen.”

Luister ook naar deze aflevering van onze podcastserie Haagse Zaken: Overleeft Rutte III 2019?
U kunt zich ook abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.