Opnieuw daling aantal faillissementen, maar die daling stagneert wel

Net als vorig jaar lag het aantal faillissementen in 2018 op het laagste punt sinds 2001.

Een gesloten-bord in een winkelruit.
Een gesloten-bord in een winkelruit. Foto Getty Images/iStock

De rechter heeft in 2018 3.144 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Het aantal faillissementen heeft, net als vorig jaar, het laagste niveau bereikt sinds 2001. Dat blijkt uit de faillissementscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze telling zijn eenmanszaken niet meegenomen.

Het is het vijfde jaar op rij dat het aantal faillissementen in Nederland daalt, alhoewel de dalende trend dit jaar lijkt te stagneren. Over heel 2017 nam het aantal nog met 25 procent af ten opzichte van 2016. Tot september 2017 was er zelfs iedere maand een daling te zien. Sindsdien wisselden dalingen en stijgingen elkaar af. Over de laatste drie maanden (oktober, november en december van vorig jaar) steeg het aantal faillissementen. De daling over heel 2018 kwam uit op 4,5 procent.

Eenmanszaken

Niet eerder verklaarde de rechter zoveel bedrijven failliet als in 2013, vijf jaar na het begin van de economische crisis. De daling van het aantal faillissementen gaat dan ook samen met de economische groei van de afgelopen jaren. Uit de stagnatie van de daling valt niet meteen af te leiden dat de economie ook minder goed draait. Er zijn volgens het CBS ook veel bedrijven bijgekomen, waarvan altijd een deel niet levensvatbaar blijkt.

Overigens gaat maar zo’n 10 procent van de bedrijfsbeëindigingen via een faillissement. De meeste bedrijven zijn heel klein en worden vaak gewoon opgedoekt, aldus het CBS. Dat geldt onder meer voor eenmanszaken, waarvan Nederland er steeds meer telt. De groei van het aantal bedrijven in Nederland was in 2017 vooral te danken aan de grote toename van eenmanszaken.

Dienstverlening

Zoals gewoonlijk werden de meeste faillissementen aangevraagd door bedrijven en instellingen in de handel, in totaal 687 keer. In deze sector nam het aantal faillissementen vrijwel niet af. Ook in de horeca was vorig jaar een stijging te zien, van 185 naar 210 faillissementen.

De grootste (absolute) winst is gehaald in de specialistische zakelijke dienstverlening, waaronder vooral bedrijven zoals advies- en onderzoeksbureaus vallen. Hier nam het aantal faillissementen af van 396 in 2017 naar 317 in 2018.