Brieven

Openbaar vervoer

Er is geld zat, de overheid moet het alleen durven investeren

Foto iStock
Foto iStock

De investeringen in het openbaar vervoer in de Randstad zijn ‘Chefsache’ geworden, viel te lezen in Extra geld is hard nodig, maar waar vind je dat? (9/1). Volgende week komen premier Rutte, minister Ollongren en de burgermeesters en wethouders van de vier grote steden (opnieuw) bijeen om investeringen in het openbaar vervoer in en om deze steden te bespreken. Het ‘geheime’ overleg is nodig omdat de overheid ‘geen geld meer heeft’. „Geld vanuit het Rijk is er maar mondjesmaat. De miljarden van het ministerie van Infrastructuur voor de komende jaren zijn al grotendeels uitgegeven.” Het staat er alsof het waar is. De overheid heeft geen geld meer dus moeten pensioenfondsen en private partijen inspringen. Maar het is geen waarheid, het is een keuze. De overheid kán ervoor kiezen zelf te investeren in de noodzakelijke infrastructuur om energiezuinige woningbouw te bevorderen en milieuvriendelijkere mobiliteit te stimuleren. Sterker nog: er is nu alle financiële ruimte om die keuze te maken. Het financieringstekort is verdwenen, de staatsschuld smelt als ijs op de Noordpool en geld lenen is voor de overheid bijna gratis. De volkswijsheid luidt: ‘meer lenen, meer staatsschuld en de lasten naar toekomstige generaties doorschuiven’. Maar in dit geval betekent niet lenen minder (snel) extra woningen, minder (snel) infrastructuur en minder (snel) milieumaatregelen. Niet lenen betekent dus ook het doorschuiven van lasten, niet alleen naar toekomstige generaties maar ook naar jongeren die nu amper aan een huis komen. Het geld is niet op. De overheid moet zichzelf bevrijden uit het zelf aangelegde keurslijf van oude politieke keuzes en lenen en investeren ten behoeve van huidige en nieuwe generaties.


Communitymanager Inclusieve Gebiedsontwikkeling HvA