Brieven

Nashville-verklaring

In Bachsnaam, ik veroordeel toch ook niet de ongelovige?

Foto iStock

Componist Mauricio Kagel noteerde het boven zijn Sankt Bach Passie: „Het is mogelijk dat niet alle musici in God geloven, maar in Bach geloven ze allemaal.”

Als pianist ben ik een van die gelovigen en graag laat ik anderen desgewenst meedelen in de schoonheid van deze voor mij zo essentiële componist. Niet iedereen deelt mijn ‘geloof’ maar als ik iemand voor de muziek van Bach warm kan maken, dan stemt me dat tevreden. Ga ik nu een Amsterdam-verklaring opstellen, medeondertekend door een aantal bezorgde collegapianisten, waarin wij onze afkeuring uitspreken over de ‘onreine’ smaak van muziekliefhebbers, die Bach niet zo hoog hebben zitten als wij? Waarin wij de platte smaak van die afvalligen zien als een geneesbare afwijking? Waarin wij de lof van Bach zingen en Zijn muziek zo interpreteren dat een ieder die niet volgens zijn muzikale wetten luistert, wordt veroordeeld?

In plaats van zulke lachwekkende ideeën te ventileren, studeren en spelen we liever, in de stille hoop dat we daarmee een aantal luisteraars winnen die het Bachevangelie nog niet hebben omarmd. En laat verder in Bachsnaam iedereen zijn muzikale dan wel Bijbelse God interpreteren naar eigen smaak en inzicht!