Brieven

Brieven

Laat je hypothese los

Het allereerste hoorcollega dat ik bijwoonde was van professor Katan, en ik waardeer sindsdien zijn kritische houding in columns. Maar zijn columnVee is tóch bron van resistente bacteriën (4/1) stelde me teleur. Ik miste belangrijke nuances, ondanks de feiten die hij aanhaalt. Erger vind ik dat hij impliceert dat collega-wetenschappers niet naar eer en geweten handelen, omdat een deel van hun onderzoek door producenten en landbouworganisaties wordt betaald. Dit gaat om zogeheten publiek-private samenwerking waaraan ook de overheid meebetaald. Heeft de overheid dan ook belang in antibioticumgebruik in de veehouderij? In een tijd dat de publieke houding ten opzichte van de wetenschap al minder positief is, vind ik het niet verstandig om de suggestie te wekken zonder bewijs. Eerder heb ik het idee, dat de uitkomsten minder goed passen bij het idee dat professor Katan heeft over de epidemiologie van antibioticumresistentie. Soms moet afscheid worden genomen van geliefde hypotheses. Dat heet voortschrijdend inzicht.


epidemioloog en bioloog

Gebruik dienst dan niet

Met verbazing las ik de column van Paul Scheffer over Booking.com (Booking.com wil oplichting niet delen, 9/1). Mij lijkt het logisch dat Booking alleen reviews wil plaatsen van mensen die daadwerkelijk in een hotel hebben overnacht. Zou die regel niet bestaan dan wordt het wel erg gemakkelijk om de concurrentie uit te schakelen. Dat het systeem van reviews plaatsen geautomatiseerd is, lijkt me ook vrij normaal als je bedenkt met hoeveel boekingen en reviews zij dagelijks te maken krijgen. Verder heeft Scheffer kritiek op hoe de website van Booking werkt. Hij voelt zich opgejaagd. Je zou verwachten dat hij wel door deze ‘opjaagmethoden’ heenkijkt. Als hij daar dan toch een column over wil schrijven, laat hem daar dan de juiste argumenten bij zoeken. Ook kun je je afvragen waarom Scheffer eigenlijk gebruik maakt van deze dienst als hij er zo negatief over is.

Als zij het ook willen?

Ik had moeite met het commentaar over het ter veiling aanbieden van de Rubens tekening door prinses Christina. Het werk van de Vlaamse schilder was ter voorbereiding op een altaarstuk in Antwerpen. Wat verliest Nederland als dit Vlaamse stuk naar bijvoorbeeld België zou gaan? Toch mooi dat het kan gaan naar degene die er het meest aan hecht?

Die kunnen het hebben

De coalitie blijft gewoon zaken doen met de SGP. Was Nashville anti-semitisch, of racistisch, dan zou dat anders zijn. Maar homo’s kunnen blijkbaar nog wel een douw krijgen.

Hoezo ‘gerichtheid’?

Niet alleen volhardde Kees van der Staaij in de media in zijn steun voor de Nashville-verklaring, hij herhaalde voortdurend een van de meest aanvechtbare standpunten van tegenstanders van lhbt-ers. Hij sprak steeds over „homosexuele gerichtheid”, evident in tegenstelling tot „geaardheid”. Het laatste is immers iets wat nu eenmaal in je zit, en gerichtheid suggereert een vrijwillige keuze.

Wat weten wij nou?

Wat een verhelderend artikel van Maxim Februari (Sekse, niet seks is het echte thema van ‘Nashville’, (8/1). Het maakt bescheiden. Wat weten we er allemaal eigenlijk van? Toch hebben we een oordeel. Ik heb beroepsmatig als huisarts te maken gehad met transgenders. Ik voelde me soms ongemakkelijk en had vaak het idee dat ik faalde en tekortschoot, hoewel ik echt mijn best deed mij in te leven. De mooiste zin van Maxim Februari vind ik: „Ik ben tevreden met mijn behandeling.” We hebben mensen zoals Maxim nodig om ons te realiseren dat een dialoog met een open mind nodig is.