Nashville-verklaring

VU-docent Piet de Vries vergelijkt ‘genderideologie’ met nazisme

De Amsterdamse Vrije Universiteit kondigt maatregelen aan tegen voormalig predikant en docent Piet de Vries nadat hij dinsdag de ‘genderideologie’ in een gesprek met het AD vergeleek met de nazi-ideologie. Het college van bestuur van de VU maakte bekend dat De Vries „een grens heeft overschreden”. De Vries was een van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de omstreden Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit. Tegen het AD zei De Vries onder meer: „We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.”

Interview Theoloog des Vaderlands pagina 11Commentaar pagina 17