Brieven

Brieven

Vele jongens en meiden twijfelen en ervaren strijd over wie ze zijn, of ze geliefd zijn, of ze de moeite waard zijn, hoe de toekomst eruit ziet, hoe God ze ziet. Fundamentele vragen waar ook ik vroeger mee worstelde. Juist daarom is genade en verbinding binnen en buiten de kerk van belang. Genade om te ontdekken wie je bent. Verbinding om te leren dat er niets is om voor te vrezen. Liefde om te weten dat je geliefd bent, door God en vele anderen. Uit de kast komen is slechts een vertrekpunt van een lange reis waarin antwoorden vaak uitblijven. Het is ook een uitnodiging om te gaan ontdekken en leren over wie je mag zijn. Vorig jaar gaf ik op gereformeerde middelbare scholen les over homoseksualiteit. De nieuwe generatie omarmt en is nieuwsgierig. Een hoopvol teken voor een groep die nog vaak worstelt. Onder lhbt-jongeren wordt vijf keer vaker suïcide gepleegd en komen tien keer meer depressies voor dan bij heteroseksuele jongeren. Onnodig en verdrietig. En wij kunnen een verschil maken. Door nieuwsgierig in gesprek te gaan en door stapje voor stapje elkaar leren te begrijpen. Zonder perfecte antwoorden, maar met voldoening over de reis waarin we steeds meer ontdekken over hoe we ons tot elkaar verhouden. Voor alle worstelaars maakt die boodschap het leven de moeite waard: het wordt beter, echt waar.