Brieven

Brieven

Nashville-verklaring (2)

Respecteer tegenstem

Met interesse heb ik afgelopen dagen de reacties gelezen op de Nashville-verklaring. Het verbaast me hoe de media dit hebben omgetoverd in een offensief tegen het christendom. Altijd werd secularisering gebruikt om de staat te beschermen tegen de kerk, maar nu begint het te lijken dat de kerk beschermd moet worden tegen de staat. In essentie staat er in deze verklaring niet veel nieuws: de kerk staat niet achter het homohuwelijk. Dat was de afgelopen tweeduizend jaar ook al zo. Dat roept de vraag op waarom er nu zoveel ophef is over deze verklaring. Waar is het recht op vrijheid van godsdienst? Is dat niet wat ons land zo mooi maakt? Ik denk dat het tijd wordt om te accepteren dat er ook mensen zijn die niet achter het huwelijk staan. Net zoals mensen moeite hebben met euthanasie of abortus. Laat deze mensen in hun waarde, net zoals zij andersdenkenden moeten respecteren.

Nashville-verklaring (3)

Hoezo monogaam!?

De Nashville-verklaring: „Wij bevestigen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw.” In het vervolg van de verklaring wordt uitdrukkelijk afstand genomen van homoseksualiteit en van polygamie. In het nieuws staat het afwijzen van homoseksualiteit centraal. Het afwijzen van de polygamie is even interessant. Aartsvader Abraham wordt daarmee namelijk evenals een homoseksueel tot zondaar verklaard. Abraham had (volgens de Bijbel) drie vrouwen: Sara, Hagar en Ketura. De opstellers en sympathisanten hebben zich met deze verklaring derhalve in eigen voet geschoten.

Nashville-verklaring (4)

Er is een therapie voor

Orthodoxe dominees en SGP’ers wijzen nog steeds homo’s en transgenders af om wie en wat ze zijn, deze keer met de ondertekening van de Nashville-verklaring. Zij baseren zich daarvoor op een vaag boek van onbekende herkomst en het bestaan van een onbewezen en onbewijsbare entiteit. Er zijn behandelingen en therapieën ontwikkeld om mensen met deze achterhaalde en belemmerende denkbeelden te helpen. Misschien is het tijd om deze behandelingen meer onder de aandacht te brengen.

Duurzaam vliegen (1)

Zuinig

Warna Oosterbaan geeft in Elektrisch vliegen, in je dromen (06/01) een welkom overzicht van de (on)mogelijkheden om het luchtverkeer te verduurzamen. Oosterbaan meldt dat de uitstoot per passagierkilometer daalt naarmate het vliegtuig voller bezet is. Toch zijn er op ieder moment lijnvliegtuigen in de lucht die onderbezet zijn. Dat leidt tot de vraag of het vliegen volgens vaste dienstregelingen verder moet worden teruggedrongen. Een gematigd principe van ‘alleen vliegen als (bijna) alle plaatsen bezet zijn’ zou een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar het vliegprobleem wordt geheel onderworpen aan een ingewikkelde strijd tussen een wirwar aan regionale spelers met particuliere en/of nationale motieven en belangen. Het is één ding om overheden op hun verantwoordelijkheden te wijzen, maar iedereen weet dat de aandrang om iets te reguleren van onderop moet komen, door voorlichting van het grote publiek. Dank dus aan Oosterbaan c.s.

Duurzaam vliegen (2)

Graag een CO2-teller

De uitstoot van CO2 is sinds 2016 weer aan het groeien en we kampen nu met de hoogste CO2-uitstoot ooit. De Verenigde Naties waarschuwden afgelopen najaar dat de temperatuurstijging op aarde beperkt moet blijven tot 1,5 graad om desastreuze gevolgen te voorkomen. We moeten dus uiterlijk in 2030 de wereldwijde uitstoot ten opzichte van 1990 met 59 procent verminderen. Nota bene: ons klimaatakkoord mikt op 49 procent vermindering. Het draait om het aantal parts per million (ppm) CO2 in de atmosfeer. Misschien is het een idee een website met een teller te maken waarop het actuele aantal ppm en het gewenste aantal weergegeven wordt, zo ongeveer als de dagen tot een WK voetbal. Dan kan iedereen elke dag op elke plek in de wereld zien wat hem te doen staat – privé en binnen zijn werk.