Mensenrechten

Amnesty: door Nederland uitgezette asielzoeker vastgezet in Bahrein

Een asielzoeker die in oktober door Nederland naar Bahrein werd uitgezet, is bij aankomst vastgezet. Dat meldt Amnesty International maandag. Volgens de mensenrechtenorganisatie had Ali Mohammed al-Showaikh niet uitgezet mogen worden en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Ook zou hij onder druk betrokkenheid bij aan terrorisme gerelateerde vergrijpen bekend hebben en krijgt hij geen vertrouwelijke toegang tot een advocaat.

Amnesty roept het ministerie van Buitenlandse Zaken op zich in te zetten voor vrijlating van Al-Showaikh „zolang er geen bewijs is dat hij wordt aangeklaagd voor een internationaal erkend strafbaar feit”. Ook zou de uitzetting onderzocht moeten worden. Volgens de organisatie is het zogenaamde „non-refoulement-principe” geschonden. Dit houdt in dat asielzoekers niet teruggezonden mogen worden als zij bij terugkeer vervolging of mishandeling riskeren.

Amnesty stelt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had kunnen weten dat Al-Showaikh gevaar liep. Hij vluchtte in 2017 naar Nederland uit vrees voor vervolging omdat hij had deelgenomen aan protesten tegen het Bahreinse regime en ervan werd beschuldigd onderdak te hebben geboden aan vluchtelingen. Ook was zijn broer politiek actief en was om die reden Bahrein ontvlucht.

Volgens Amnesty International is de deportatie van Al-Showaikh „geen geïsoleerd incident” en zet Nederland vaker uitgeprocedeerde asielzoekers uit die in het land van herkomst het risico lopen vervolgd te worden. Zaterdag werd de Soedanees Ezzedin Rahmatallah Mehimmid gedeporteerd die nu, zo vreest zijn advocaat, in handen is van de Soedanese veiligheidsdienst.

In een reactie stelt de IND „niet in te kunnen gaan op individuele gevallen”. De immigratiedienst herkent het door Amnesty geschetste beeld niet. „Zowel de IND als de ambassades ter plaatse gaan altijd heel zorgvuldig te werk met de inschatting van situaties en de opvolging na afloop.” (NRC)