Wat staat in de Nashville-verklaring?

De Nashville-verklaring over „bijbelse seksualiteit” constateert dat het „inmiddels gemeengoed” is geworden je geslacht niet te zien als deel van „Gods mooie plan” maar als uiting van je „eigen autonome voorkeur”. Dit leidt tot „kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren”.

In de verklaring staat verder:

  • Het huwelijk is een verbond gesloten voor God door één man en één vrouw.
  • Het is in strijd met Gods heilige bedoelingen om jezelf bewust te willen zien als persoon met een homoseksuele- of transgenderidentiteit.
  • Het is zondig om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren; deze goedkeuring is geen moreel neutrale zaak, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.
  • De genade van God geeft vergeving en levensveranderende kracht, die de mens in staat stelt zondige verlangens te doden en heilig te leven.
Lees ook: Mannenbroeders wilden orthodoxe identiteit markeren