250 Nederlandse predikanten tekenen verklaring tegen homoseksualiteit

Honderden Nederlandse orthodox-protestantse predikanten hebben dit weekend de zogeheten Nashville-verklaring ondertekend. Zij benadrukken daarmee dat zij geloven dat het huwelijk is „bedoeld als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw” en dat het verbond bovendien wordt gesloten met God. Ook spreekt de verklaring zich uit tegen homoseksualiteit en transgenders. Seks buiten het huwelijk wordt streng veroordeeld.

Naast 250 voorgangers en predikanten hebben ook politici de verklaring ondertekend, onder wie SGP-partijleider Kees van der Staaij. Volgens Trouw krijgen de 250 mogelijk meer medestanders, omdat de vertaling naar „nog eens honderden predikanten” is gestuurd. Zondag werd de lijst met ondertekenaars echter van de site gehaald omdat enkelen zich hadden teruggetrokken, verklaarde een initiatiefnemer aan het Reformatorisch Dagblad. De lijst moet snel weer online komen.

De Nashville-verklaring werd in 2017 opgesteld door conservatieve evangelische leiders in de VS en is een initiatief van de Council on Biblical Manhood and Womanhood, in 1987 opgericht om de „complementaire opvatting over verschillen tussen man en vrouw” te bevorderen.

De Nederlandse versie leidde op sociale media tot afkeuring. Zo zegt Theoloog des Vaderlands Stefan Paas: „Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen. Wie is hier in vredesnaam mee gediend?”

In Nederland kunnen mensen van gelijk geslacht sinds 2001 met elkaar trouwen. Deze verbintenis staat los van het kerkelijk huwelijk.