Brieven

Brieven 8 januari 2019

Een onbekend lid van de koninklijke familie laat tekeningen van oude meesters veilen, afkomstig uit de verzameling van koning Willem II. Meer dan honderd lezers reageerden op nrc.nl. Een bloemlezing.

Andere verzamelaars

Natuurlijk is de Oranje-familie geheel vrij om te doen wat zij wil met haar kunstcollectie. Net als iedere andere kunstverzamelaar. Maar het was toch eleganter, zo niet hoffelijker geweest als de familie deze prachtige objecten aangeboden had aan Nederlandse musea. Of als zij (zoals meer verzamelaars) een eigen museum hadden opgericht om de onderdanen te laten meegenieten van zowel hun goede smaak, als van wat zij als de koninklijke familie van ons land hebben verworven. Dit verpatsen via Sotheby’s komt zo verschrikkelijk plat over. Zit de familie in geldnood? Ik kan mij dat echt niet voorstellen. Kortom, teleurstellend gedrag.

Passende prijs

Ik ben ten zeerste teleurgesteld dat een dergelijke tekening van Rubens ons land gaat verlaten, ook al zal het juridisch wel weer perfect in orde zijn. Je had op zijn minst mogen hopen dat deze belangrijke tekening eerst zou zijn aangeboden aan de enkele musea in ons land met belangrijke collecties tekeningen, tegen een ‘passende’ prijs.

Moreel kompas

Er hangt toch een zweem van arrogantie rond de houding waarmee de koninklijke familie steeds weer de plank mis slaat. Kennelijk is er niemand in de directe omgeving die hun eens kan influisteren het morele kompas wat bij te stellen.

Geen gewone familie

Waar het om gaat is dat deze familie niet een gewone Nederlandse familie is. Deze familie is representant van Nederland. Daarvoor wordt zij meer dan vorstelijk beloond. Daarvoor geniet zij allerlei privileges. Daarom accepteren wij allerlei daden, tot criminele aan toe (Bernhard).

Alles wat deze familie heeft verworven, dankt zij aan hun publieke functie. Daarom is hun kunstbezit niet als puur privé-bezit te kenmerken. En zelfs als dat strikt juridisch wel zo zou zijn, is het ordinair verpatsen van dat kunstbezit schokkend.

Niet koninklijk

Een huwelijksgeschenk aan de oma en opa van de huidige koning hoort niet verkocht te worden, maar had naar een Nederlands museum moeten gaan.

Dit is niet koninklijk.


Oranje Fonds

Tv-spektakel

De overbodige kunst eerst volledig openbaar aanbieden in Nederland, met leuke kijkdagen in Soestdijk. Maak er een jaarlijks terugkerend tv-spektakel van waar iedereen, nooit anoniem, kan bieden op deze kunst. Opbrengst naar het Oranje Fonds.

Ze snappen er niets van

Dus Juliana kreeg bij haar huwelijk van diplomaten glasornamenten van René Lalique cadeau. Dat is een functioneel geschenk. Of hebben zij en Bernhard alle huwelijksfestiviteiten ook als privé beschouwd en zelf betaald? Zo kun je wel even doorgaan. Wat een gebrek aan moraliteit! Dat een middelbaar-schoolmeisje thans rondfietst als ons toekomstige staatshoofd is in deze moderne tijd al een gotspe richting de burger en de democratie. De enige acceptatie daarvan zou kunnen komen uit het hoogstaande gedrag van betrokkenen. De staatshoofden en inner circle – met een enkele niet-regerende gunstige uitzondering – hebben meermalen, ook nu weer, laten zien dat ze het niet snappen.

Door ons betaald

Het paleis waar de Oranjes nu naar verhuizen is net door ons allen betaald en voor 63.000.000 euro verbouwd. Dan zou je denken, ook hun gigantische belastingvrije door ons betaalde salarissen indachtig, dat ook zij het idee zouden hebben dat ‘noblesse oblige’.

Zeur niet en bied mee

Het eigendomsrecht is het meest vergaande recht, de eigenaar mag bepalen wat er met iets gebeurt. Is het onbekend wat de familie Van Oranje aan goederen en bloed overgehad heeft voor onze vrijheid? Ons, het Nederlandse volk, past slechts dankbaarheid en geen gezeur over geld en goederen.

Als de musea het belangrijke stukken vinden voor ons nationale erfgoed, kunnen ze op de veiling meebieden.

Begin bij jezelf

Onze ‘koninklijke familie’? Ze moet nog steeds leren de koninklijke weg te bewandelen. Maar verrek, Beatrix is wel gul: ze draagt haar AOW af aan een goed doel. Toch maar mooi 10.000 euro per jaar. Gelukkig heeft ze nooit AOW-premie betaald. Dus dat komt dan ook weer goed uit. En die mooie kersttoespraken: verbeter de wereld en begin bij jezelf.