Honderden predikanten tekenen verklaring tegen homoseksualiteit

250 ondertekenaars, onder wie een aantal predikanten,, scharen zich achter een Nederlandse vertaling van het Nashville Statement, dat het huwelijk definieert als “de verbintenis tussen één man en één vrouw”.

Een Amerikaan met een button die zich uitspreekt op een verbod voor het homohuwelijk.
Een Amerikaan met een button die zich uitspreekt op een verbod voor het homohuwelijk. Foto Stefan Zaklin/EPA

Honderden orthodox-protestantse predikanten in Nederland hebben dit weekend de zogeheten Nashville-verklaring ondertekend. De ondertekenaars benadrukken zo dat zij geloven dat het huwelijk is “bedoeld als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw” en dat het verbond bovendien wordt gesloten met God. Ook spreekt de verklaring zich uit tegen homoseksualiteit en transgenders. Seksuele handelingen buiten het huwelijk worden streng veroordeeld.

De volledige tekst bestaat uit veertien artikelen (pdf). De bedoeling van de Nashville-verklaring is een eenduidige christelijke positie in te nemen op thema’s die raken aan seksualiteit en het huwelijk. Zo wordt de stelling verworpen dat het ‘goedkeuren’ van homoseksualiteit of transgenders “een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen”.

Het gaat om 250 ondertekenaars uit de Nederlandse orthodox-protestantse gemeenschap, zoals voorgangers en predikanten. Ook prominenten die behalve een kerkelijke ook een maatschappelijke rol hebben, zoals SGP-partijleider Kees van der Staaij, hebben hun handtekening gezet.

Nederlandse vertaling

Zij voegen hun naam toe als de ‘eerste ondertekenaars’ van een Nederlandse vertaling van het Nashville Statement. Het originele document werd in 2017 opgesteld door conservatieve evangelische leiders in de Verenigde Staten. Het is een initiatief van de Council on Biblical Manhood and Womanhood (CBMW), die in 1987 werd opgericht om de “complementaire opvatting over de verschillen tussen man en vrouw” te bevorderen. De Nashville-verklaring werd in 2017 door 150 mensen ondertekend. Via de website van de CBMW kunnen vertalingen in drie talen - Spaans, Duits en Chinees - worden gedownload.

Aan de Nederlandse vertaling werkten volgens de website zeven mannen mee, onder wie vijf predikanten van de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse kerk in Nederland. Volgens dagblad Trouw krijgen de 250 mogelijk meer medestanders, omdat de vertaling naar “nog eens honderden predikanten” is gestuurd. Op hun website schrijven de vertalers van de Nashville-verklaring dat de “termijn voor eerste ondertekening” nog loopt.

Kritiek op ondertekenaars

De bekendmaking van de Nederlandse versie en de ondertekening daarvan hebben op sociale media tot veel afkeurende reacties geleid. Prominente theologen spreken bijvoorbeeld via Twitter hun afkeuring uit over de tekst. Zo zegt Theoloog des Vaderlands Stefan Paas:

In veel reacties zeggen gelovigen en theologen juist dat veel ruimte is voor verschillende opvattingen over homoseksualiteit en dat mensen zich in de kerk thuis moeten voelen. Een predikant van de gereformeerde kerk te Sliedrecht plaatste een gebed voor lhbt’ers.

En veel gebruikers uiten kritiek op Van der Staaij. Andere gelovigen gebruiken de hashtag #nietmijngeloof.

In Nederland kunnen mensen van gelijk geslacht sinds 2001 met elkaar trouwen. Deze burgerlijke verbintenis staat los van het kerkelijk huwelijk.