Recensie

Recensie

Roman over mannelijk wangedrag

Van Shusaku Endo, een van de grootste naoorlogse Japanse auteurs, is nu eindelijk zijn roman Het meisje dat ik achterliet (1964) over mannelijk wangedrag vertaald. Voor moderne lezers heeft de roman veel te bieden. De vermeende vrouwonvriendelijkheid krijgt in het #MeToo-tijdperk een andere lading: de roman leest bijna als een case study van mannelijk wangedrag en manipulatie. Het meisje dat ik achterliet vertelt het verhaal van twee jonge mensen wier levens ongelukkigerwijs kruisen in het nog grotendeels in puin liggende Tokio van vlak na de oorlog, een decor dat Endo met meesterhand oproept.

Boek: Roman
Shusaku Endo: Het meisje dat ik achterliet. Vert. Maria Smolders. Van Oorschot, 214 blz. 24,99 euro

●●●●