Brieven

Brieven

Floor van het Nederend

In januari van 2018 heeft de lerarenopleiding aardrijkskunde van de Hogeschool van Amsterdam een enquête gehouden onder 3.000 leerlingen van 15 en 17 jaar oud. De enquête had betrekking op het denken over klimaatverandering. In deze enquête kregen de leerlingen onder andere twee stellingen voorgelegd die gingen over vliegen:

Stelling 1: Als mensen minder vliegen, zou dat leiden tot minder klimaatverandering.

Stelling 2: Als minder vliegen bijdraagt aan het oplossen van klimaatverandering, ben ik bereid om minder te vliegen.

De stellingen werden beoordeeld op een schaal van 1 (oneens) tot 5 (eens). Met stelling 1 was 51% het eens, 30% twijfelde en 19% was het oneens. Met stelling 2 was 36% het eens, 25% twijfelde en 49% was het oneens. Terwijl de zin van minder vliegen door de helft wordt ingezien, is zijn deze leerlingen in veel mindere mate bereid om daar ook naar te handelen. In interviews is hen gevraagd hoe dat komt. Veel antwoorden hadden de volgende strekking: ‘Het klinkt heel lullig, maar ik houd gewoon van reizen. Nederland is mijn thuis, maar de wereld rond vind ik heel leuk. Ik wil mijn auto inleveren, ik wil me hele leven met de fiets gaan, maar mijn vliegtuigje pakken mensen mij niet af.’


docent/onderzoeker lerarenopleiding HvA