Amsterdam groeit, maar dat kent ook keerzijde

Amsterdam in cijfers Het gaat goed met de stad, lezen we in het nieuwste Jaarboek van OIS, maar steeds meer jonge gezinnen vertrekken.

Het inwoneraantal van Amsterdam blijft groeien. Op 1 januari 2018 telde de stad 854.316 inwoners, dat is ten opzichte van een jaar eerder een groei van 9.300. Het pas verschenen Jaarboek Amsterdam in cijfers 2018, in opdracht van de gemeente samengesteld door bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) biedt een boeiende, getalsmatige inkijk in de ontwikkelingen van de stad over het jaar 2017. De publicatie telt ruim 500 bladzijden en is ingedeeld in onderwerpen als Openbare orde en veiligheid, Bevolking, Verkeer en openbare ruimte, Werk, Onderwijs, Duurzaamheid, Vervoer en Amsterdam in Europa.

„Het gaat goed met Amsterdam”, schrijft burgemeester Femke Halsema in het voorwoord. „Er is meer bedrijvigheid en er zijn meer banen”. Metropoolregio Amsterdam staat in de top vijf van de snelst groeiende steden van Europa, samen met Praag, Warschau, Stockholm en Londen. Volgens de gemeente is een rapport als dit noodzakelijk om „terug te kunnen vallen op een betrouwbaar cijfermatig overzicht van trends in de stad” om de toekomstige uitdagingen te kunnen pareren. De burgemeester spreekt haar bekommernis uit over personeelstekort in de zorg en het onderwijs en het gebrek „aan maatschappelijke participatie”.

De groei kent ook een keerzijde. De verduurzaming blijft achter bij de verwachtingen. Het huizenaanbod voldoet niet aan de vraag, waardoor steeds meer mensen, vooral met jonge kinderen, uit de stad vertrekken en slechts weinig mensen van elders naar de stad verhuizen. Toch is de „verhuisgeneigdheid” gering: 26 procent van de Amsterdammers wil binnen twee jaar verhuizen, tegenover 41 procent die dat nooit wenst.

De meeste nieuwe Amsterdammers komen uit het buitenland, in 2017 meer dan ooit, 38.500. Opvallend veel zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, wat samenhangt met de Brexit. Het hoofdstuk Veiligheidsmonitor meldt dat geluidsoverlast door mobiel bellen door de Amsterdammers als het meest hinderlijk wordt ervaren. Vrouwen ondervinden nog altijd overlast door intimidatie, die trend is slechts in geringe mate afgenomen: meer dan de helft heeft ermee te maken. Het jaarboek staat op www.ois.amsterdam.nl