Brieven

Brieven 4/1/2019

BTW-verhoging

Niet voor bio-producten

Ik vind dat het kabinet een heel slechte beurt maakt met de hogere btw als het gaat om biologische voedingsproducten. Dit soort producten is vaak al iets duurder en met het uniforme nieuwe belastingtarief komt dat dus neer op een grotere verhoging van de prijs. Omdat dit soort producten niet of veel minder milieubelastend zijn, is het een forse misser dat de btw op dit soort producten ook omhoog is gebracht. Niemand kan mij uitleggen waarom de eco-consument juist in deze tijd meer extra moet gaan betalen dan anderen.


via nrc.nl

Oud en Nieuw

Wachten we op dode?

‘Vuurwerkverbod onbespreekbaar’, kopt NRC (3/1). Het stuk maakt nogmaals duidelijk dat politici en bestuurders zich wentelen in een verlammende mengeling van besluiteloosheid en lafheid. Het is tijd dat hulpverleners zichzelf afvragen: pikken we dit nog?

Dit jaar was er meer geweld, waren er meer zware mishandelingen en bedreigingen. In Utrecht redden brandweercollega’s kinderen uit een brandende flat. Als dank kregen zij vuisten en explosieven naar hun hoofd, naast de gebruikelijke verwensingen. Premier Rutte, burgemeester Van Zanen en minister Grapperhaus noemden het „onacceptabel” en een „waardeloze maatschappelijke tendens”. Dat is de eerste stap in de even voorspelbare als waardeloze drieslag van empathie, vrijblijvende discussie en dan verzwijgen. De vrijblijvende discussie over vuurwerkverbod en straffen is al bezig. Ten slotte volgt het zwijgen, tot half december het vuurwerk weer klinkt. De bal ligt daarom bij hulpverleners zelf. We wisten voordat we aan ons werk begonnen dat risico’s onderdeel van het vak zijn. Strijkers en stoeptegels naar mijn hoofd gegooid krijgen, hoorde daar niet bij. Moet er echt een dode politievrouw of brandweerman vallen voordat we tegen minister en burgemeesters zeggen dat we onze eigen veiligheid belangrijker vinden dan trouw aan bestuurders en (zelfs) burgers?

Walvisjacht

Het was een opschorting

De kritiek op het Japanse besluit de walvisjacht te hervatten behoeft enige nuance (Japan zal commerciële walvisvaart hervatten, 26/12). Het moratorium van 1982 was ingesteld om de walvispopulaties de kans tot herstel te geven. Nu dat bij sommige soorten het geval is zou de IWC quota moeten vaststellen voor de vangst van die soorten. Dat gebeurt niet, omdat de meerderheid van de leden vindt dat walvissen principieel nooit bejaagd zouden moeten worden. Uiteraard is voor dit standpunt veel sympathie, maar vanuit Japans perspectief is hier sprake van kwade trouw. Het moratorium was bedoeld als middel om de jacht te reguleren, niet om die af te schaffen. Bescherming van walvissen is een groot goed, maar nakomen van afspraken ook.

Jaarwoord

Stapelgek

Mag ik, in aanvulling op de column van Marcel van Roosmalen (Vliegvuur, 2/1) bij dezen opteren voor een ander Woord van het Jaar? Gezien de omstandigheden en het veel te hoge bouwwerk: stapelgek.

Correcties/aanvullingen

Operatie Market Garden

In Die zwaarbevochten vrede verdedigen en door overleg bewaren (2/1, p. 17) staat dat de Waalcrossing tijdens operatie Market Garden op 20 oktober 1944 plaatsvond. Dat moet zijn: 20 september 1944.

65-plussers

In Wat gaat er veranderen? (2/1, p. E2/E3) stond dat dit jaar 32,6 procent van de bevolking 65-plusser is. Dat klopt niet. Dit getal is de zogeheten grijze druk, de verhouding tussen 65-plussers en personen van 20 tot 65 jaar. In 2019 is 19,2 procent van de hele bevolking 65-plusser, volgens de kernprognose van het CBS.

Rotterdamse haven

In het artikel Niet minder CO2-uitstoot, wel ‘milieubewuster’ zeetransport (22/12, p. R2) stond dat er drie raffinaderijen in de Rotterdamse haven zijn. Het zijn er echter vijf.