Brieven

Brieven

Islamitische Staat

Kalifaatkinderen

De terugkeer van IS-vrouwen en kinderen uit Koerdische detentie geeft zowel juridische als praktische problemen. Onze regering heeft gekozen de problemen uit de weg te gaan met een passieve aanpak: als de betrokken vrouwen en kinderen die Nederlands staatsburger zijn of een verblijfsvergunning hebben zich bij een Nederlandse vertegenwoordiging melden, krijgen ze een reisdocument. Slagen ze daar niet in, dan worden ze aan hun lot overgelaten. Deze aanpak valt te verdedigen voor de volwassenen. Zij maakten een bewuste keuze. Maar het negeren van het lot van de 145 kinderen, waarvan 80 procent jonger dan 9 jaar, is onjuist. Een Belgische rechter heeft de regering opgedragen de terugkeer van zes kalifaatkinderen mogelijk te maken. Duitse diplomaten zijn in gesprek met Koerdische vertegenwoordigers over de terugkeer van Duitse IS-kinderen. Minister Grapperhaus sprak eerder van een mogelijke internationale aanpak. Dit is het moment om met onze buurlanden actie te ondernemen om deze kinderen te bevrijden uit de hel waarin zij zich nu bevinden.

Oudjaar

Vuurwerkbelasting

Net als voor tabak dient er accijns op vuurwerk te worden geheven. Beide genotsmiddelen veroorzaken ernstige gezondheidsrisico’s en gaan gepaard met aanzienlijke maatschappelijke lasten. Bovendien veroorzaakt vuurwerk maatschappelijke kosten voor inzet van politie, brandweer en andere hulpverleners die bovendien vaak ernstig worden bedreigd. Gemeenten en overheden moeten van deze accijns worden vrijgesteld om, als alternatief, publiek vuurwerk te bevorderen.