Brieven

Participatiewet Beste minister-president Rutte, die vaas is al gevallen

Beste premier Rutte, deze brief schrijf ik naar aanleiding van uw brief aan en over Nederland, een teer en broos bezit. Och, zult u denken, daar hebben we Noortje van Lith weer, die mij een brief schreef namens 2,1 miljoen mensen met een beperking. Helaas ben ik nog steeds niet tevreden met de plannen van staatssecretaris Van Ark. Met die plannen krijgen mensen die geen volledige baan kunnen bemachtigen een aanvullende uitkering vanuit de bijstand. Hierdoor komen mensen met een beperking tóch in het bijstandsregime waardoor zij moeilijk een eigen bestaan op kunnen bouwen. Zij die buiten hun schuld om niet veel kunnen werken, moeten een bijstandsuitkering aanvragen. Hieraan zijn allerlei verplichtingen verbonden, zoals de kostendelersnorm en een maximaal eigen vermogen, waardoor we minder spaarmogelijkheden hebben. Ook maak ik me zorgen over een grote groep Wajongers die zijn gekortop hun uitkering, omdat zij arbeidsvermogen hebben, maar helaas geen werk kunnen vinden. Het vaasje is wat hen betreft allang kapot, zij voelen zich tweederangsburger, omdat zij gekort worden door iets buiten hun invloed. U schrijft dat we eens naast u moeten komen staan. Ik sta tegenover u, omdat ik wil dat mensen met een beperking als volwaardige burgers worden gezien en ik wil ze een stem geven. Daarom ben ik een petitie gestart genaamd „Verander de participatiewet!” Participeren is in mijn ogen meedoen in de samenleving en gelijk behandeld worden. Dit gebeurt nu nog onvoldoende.


initiatiefnemer ‘Verander die participatiewet’
Lees ook: Kabinet schrapt plan gehandicapten onder minimumloon te betalen