Nederlandse bevolking groeit opnieuw, bijna 17,3 miljoen inwoners

Vooral in de vier grote steden en Noord-Brabant nam het aantal inwoners toe. In het noorden van het land en Limburg kromp de bevolking juist.

De Grote Marktstraat in Den Haag. In de stad nam het aantal inwoners toe met ruim zesduizend.
De Grote Marktstraat in Den Haag. In de stad nam het aantal inwoners toe met ruim zesduizend. Foto Valerie Kuypers/ANP

De Nederlandse bevolking is in 2018 met zo’n 104.000 inwoners toegenomen tot bijna 17,3 miljoen. Dat meldt het CBS woensdag op basis van voorlopige cijfers. De bevolking is vooral door migratie toegenomen, net als in de afgelopen twee jaar.

In 2018 kwamen naar schatting 241.000 migranten in Nederland wonen, zesduizend meer dan een jaar eerder. De samenstelling van de groep is wel veranderd. Waar in 2015 en 2016 veel Syriërs naar Nederland vluchtten, vestigden de afgelopen twee jaar andere groepen migranten zich hier, veel afkomstig uit Europese landen.

Het geboortecijfer daalt al jaren en deze trend heeft zich ook in 2018 doorgezet. In 2010 werden er nog 1,8 kinderen per vrouw geboren, vorig jaar was dat 1,6. Ook is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, toegenomen.

Vier grote steden

De bevolkingsgroei is vooral te zien in de Randstad. Vooral in de vier grote steden nam het aantal inwoners toe, net als in Noord-Brabant. Amsterdam kreeg tienduizend meer inwoners, in Den Haag nam de bevolking met ruim zesduizend mensen toe. In Rotterdam wonen 5,5 duizend mensen meer dan een jaar eerder, in Utrecht vijfduizend.

In een aantal gemeenten in het noorden van het land kromp de bevolking juist, net als in Limburg. Ook in een paar gemeenten in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland nam de bevolking af. Dit heeft volgens het CBS vooral te maken met de vergrijzing van de bevolking - aan de randen van Nederland wonen relatief veel ouderen.