Brieven

Brieven 2/1/2019

Jeukwoord

Wat is er mis met ons?

Japke-d. Bouma schrijft al langere tijd over mijn kantoorfamilie. We proberen daar taal en betekenis te geven aan alles wat bij ons in beweging is. Het scheldwoord waarmee we worden bejegend is ‘jeukwoord’. We hebben het over ons heen laten komen, eerst konden we er nog om lachen. Maar het werd een lach van ongemak en naarmate het duurde kwam de schaamte. Nu is er een top-10 ‘kantoorjargon waar ze jeuk van kreeg’ en roeren we ons. Wat is er mis met ons? Nu piramideorganisaties afbrokkelen en het aantal kantoormummies afneemt ontstaan nieuwe vormen van werken en samenwerken. Dat zorgt voor andere woorden, een andere taal. ‘Jeukwoorden’ roepen de Japkes. We zijn ongewenst vreemdeling geworden in het land van taal. Enige verdieping in ons wezen zou op zijn minst tot wat begrip moeten leiden. Wat is er mis met jeukwoord 2: ‘Eigenaarschap’, verantwoordelijkheid nemen voor een deel van het grotere geheel? Of nummer 7: ‘De dialoogtafel’, waar een gesprek plaatsvindt, er geluisterd wordt en mensen elkaar bevragen verder te komen? En ten slotte, wat is er mis met nummer 1: ‘Je rol pakken’, ofwel, gewoon doen waar je voor bent aangenomen? Sorry Japke, dit laatste is eigenaarschap nemen van onze taal. Laat er nog één jeukwoord zijn in 2019: ‘jeukwoord’.


schrijfster

Patiëntendata

Open Source alternatief

Mark van Houdenhoven reageert op het voorstel om het delen van patiëntendata te verplichten (Delen van patiëntendata: innovatief én gevaarlijk, 28/12). Hij wijst op het gevaar van commercialisering van deze data en wil patiënten beschermen door een modelovereenkomst en pleit voor een vergoeding. Deze oplossing is niet toereikend. Het gaat uit van gezondheidszorg als een economisch systeem. Maar het is ook, vooral, een waardegedreven systeem. Individuele gegevens (data) hebben meestal slechts betekenis in geaggregeerde geanonimiseerde gegevensbanken. Ik pleit voor een Open Source Overeenkomst voor het beschikbaar stellen van deze data. Via een ketenbeding kan data altijd beschikbaar zijn in het publieke domein. Daar wordt iedereen beter van. Het is een manier om kennis in het publieke domein te houden en uit te breiden. Patiëntenorganisaties, academische instellingen en organisaties zouden dit prima kunnen organiseren en financieel mogelijk maken.


oud-voorzitter NedHIS, koepelvereniging gebruikers van Huisartseninformatiesystemen

Interview Harbers

Roekeloos en dom

Over de inhoud van het interview met staatssecretaris Harbers (28/12) is het een en ander te zeggen (je moet het vooral aan anderen kunnen uitleggen!), maar over de bijgeplaatste foto móét iets gezegd worden. Voor de foto is de staatsecretaris op een vensterbank gaan staan die uitkijkt over een diepe vide. Niet alleen dom om een dergelijk risico te nemen, de Arbo-wet verbiedt dergelijke strapatsen zonder valbeveiliging. Het beeld dat beklijft is dus van een staatssecretaris die roekeloos is met zijn eigen veiligheid, en zichtbaar lachend de wet overtreedt. Domheid of onwetendheid? En wat is erger?

Eastermar

Meer dan verteller

In de reportage over het Friese Eastermar (29/12), komen twee bekende Eastermarders voor: Doutzen Kroes en Dam Jaarsma (1914-1991). Jaarsma wordt in het verhaal consequent betiteld als ‘verhalenverteller’. Dit is niet correct. Hij was een gepassioneerd verzamelaar van volksverhalen. Hij verzamelde voor het Meertensinstituut al fietsend door de Noordoostelijke Friese Wouden een schat van maar liefst 16.867 sprookjes, legenden, sagen, mythen en andere volksverhalen.


verhalenverteller

Vuurwerkverbod

Egoïstisch denken

In het artikel over een vuurwerkverbod (‘Echte liefhebbers’ denken het hele jaar aan hun vuurwerk, 28/12) valt me op dat de tegenstanders van een verbod erg egoïstisch redeneren. Zij vinden het leuk, zij hebben er goede herinneringen aan, zij krijgen er een kick van. Alle anderen zijn trutten en zeurkousen. Helaas denken zij niet aan hun medemens, aan dieren en het milieu.