Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

In de kerstvakantie verlangt u naar langere stukken, denken wij. Dat bleek te kloppen voor de essays van Bas Heijne en Kiza Magendane in ‘Opinie & Debat’ van 22/12. Beide stukken – elk een bewerkte versie van de Jan Terlouw-lezing die de auteurs eerder in Deventer hielden onder de titel Broederschap. Op zoek naar een verloren ideaal – werden massaal gelezen. In elk geval online, zoals wij (en u) konden zien op ons ‘Big Board’ (nrc.nl/bigboard).

Opvallend was dat u vooral rechtstreeks onder die twee artikelen reageerde in plaats van in e-mailsaan de redactie: 69 lezers reageerden direct online op Heijne, tegen acht per e-mail. Magendane kreeg acht reacties onder zijn stuk, tegen één per afzonderlijke mail (het totale aantal ontvangen e-mails deze week staat hierboven).

De reactiemogelijkheid onder stukken maakt het debat directer en levendiger, is onze indruk. Niet alleen omdat de redactie hier – anders dan bij de brieven die we op de brievenpagina publiceren – niet filtert, maar ook omdat lezers op elkaar kunnen reageren. Veruit de meeste reacties zijn constructieve, hoofdletterluwe bijdragen.

Broederschap, zo betoogde Heijne, is de lastigste van het Verlichtingstrio (naast Vrijheid en Gelijkheid). Broederschap buiten de eigen groep is „hondsmoeilijk” en vergt inspanning. In Heijnes scherpe metafoor: we moeten „de Stef Blok in onszelf” blokkeren. Speak for yourself, aldus meer dan één reactie; in mij woont juist geen Blok en/of die hoef ik de mond niet te snoeren. Grappig (en spannend) om dan onder Kiza Magendanes stuk vrijwel unaniem lof te lezen voor zijn beschrijving van de vanzelfsprekende broederschap die hij in Nederland tegenkwam op zijn reis ‘van vluchteling naar burger’. Die is: „de gedeelde liefde om problemen op te lossen”. Volgens Robert Scheltens, de enige die op beide stukken reageerde, „raakt deze heldere zin de kern van de zaak en geeft richting aan de oplossing.”

Plv chef Opinie