Nieuwe cao

Werknemers Akzo krijgen 6,6 procent loonsverhoging

Werknemers van chemiebedrijf AkzoNobel krijgen de komende jaren een loonsverhoging van 6,6 procent. Daarnaast ontvangen ze eenmalig een uitkering van 2.250 euro, zo kwamen de verffabrikant en vakbonden FNV en VMHP met elkaar overeen. De eerste verhoging, van 2,5 procent, krijgt het personeel met terugwerkende kracht vanaf 1 juli; de rest volgt in juli volgend jaar en halverwege 2020. Over een bijstorting in het bedrijfspensioenfonds, waarvoor het personeel het afgelopen jaar meermaals actie voerde, werd in de nieuwe cao niets afgesproken. (NRC)