Brieven

Brieven nrc.next 28/12/2018

Essay Bas Heijne

Ook Soros fout

Ongetwijfeld leef ik in dezelfde bubbel als Bas Heijne, waardoor ik niet anders dan instemmend kon knikken bij zijn analyse van de interviews met Neelie Kroes en foute consorten (De fantasietjes van de elite, 24/12). Toch één opmerking. George Soros, ook genoemd door Heijne, hoort natuurlijk gewoon thuis in dit rijtje personen dat niet deugt. Het feit dat hij met wat gewapper met zijn miljarden nu door velen als filantroop en strijder voor de democratie wordt gezien betekent gewoon dat hij beter is in window dressing dan de rest.

Referendum

Meer dan de helft

Terry Häcker legt in de brievenrubriek (Zwijgende meerderheid, 24/12) fijntjes bloot dat in referenda de stem van de ‘zwijgende meerderheid’ niet wordt gehoord. Ter oplossing oppert hij het idee van een herinvoering van de opkomstplicht. De dan gedwongen gang naar de stembus toe komt mij voor die zwijgende meerderheid onnodig belastend voor. Het kan simpeler: waarom die zwijgende meerderheid niet gewoon haar stem laten gelden door niets te doen? Oftewel: laat degenen die via een referendum iets willen bereiken ervoor zorgen dat meer dan 50 procent van de stemgerechtigden voor een ondersteunende stem naar de stembus komt, en dat het beoogde dan op basis van deze stemmende meerderheid wordt ondersteund. Een ieder die evenwel tegen het met het referendum beoogde is, dan wel zich niet betrokken voelt, mag en moet gewoon thuisblijven en laat zo zijn indirecte tegenstem gelden. Toegegeven, de ladder om iets voor elkaar te krijgen ligt daarmee wel hoger; maar zoals Häcker al stelt: het moet niet te gemakkelijk zijn.

Onderwijs

Niet méér bureaucratie

Meer professionalisering en kwaliteit in de schoolexamens, luiden de adviezen van de commissie-Ten Dam en de VO-Raad. Meer bureaucratie dus, terwijl het juist die bureaucratie was die Maastrichtse leerlingen bijna fataal werd. Terecht gaan Hans Buijze en Wiebe Brouwer ertegenin (Geef schoolexamens een nieuwe lading, 27/12). Regeltjes en toezicht maken de kwaliteit niet, de professionele docent weet heel goed wat hij doet. Zolang een schoolleiding hem niet op de huid zit, die ten onrechte denkt dat bijvoorbeeld bij talen het stuktoetsen van centrale examens betere resultaten geeft dan brede training met gesprekken, schrijven en literatuur.

Interview Halsema

Algemene kennis

In de bijlage Het jaar in interviews 2018 (22/12) merkt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam bij haar eerste onthulling als burgemeester op dat er in Amsterdam andere plaquettes op geboortehuizen te vinden zijn.

„Bredero, Cruijff, Rembrandt.” Je mag toch van de burgemeester van Amsterdam verwachten dat ze weet dat Rembrandt niet in Amsterdam is geboren maar in Leiden! Inderdaad een Ollie B. Bommel-moment en Fokke en Sukke zouden hier ook wel raad mee weten.

Correcties/aanvullingen

Succesvolste film

In het artikel Van Joling en Rieu tot Groen, Bokma en Van Gogh (27/12, p. C6) staat dat de superheldenfilm Avengers: Infinity War de in Nederland succesvolste film is met een opbrengst van bijna 10 miljoen euro.

Volgens de nieuwste cijfers van Boxofficemojo.com bracht biopic Bohemian Rhapsody over Queen-zanger Freddie Mercury in Nederland 11.370.210 dollar op. Wat 276.765 dollar meer is dan Avengers: Infinity War.

Inreisverbod

In het bericht Staat van beleg opgeheven door president Porosjenko (27/12, p. 6) stond abusievelijk

vermeld dat Oekraïne het inreisverbod voor Russische mannen in de gevechtsleeftijd opheft. Dit is niet correct, de maatregel blijft tot nader order gehandhaafd.