Brieven

klimaatakkoord

Beslis over de vervuilers, niet met

Foto Istock
Foto Istock
We hebben van het preventie-akkoord (op het gebied van volksgezondheid) een les niet geleerd: dat je meer bereikt als je machtige partijen met grote belangen uitsluit van onderhandelingen over een maatschappelijk akkoord. Zo gaan maatregelen tegen tabaksproducenten – daarbij niet aanwezig – aanzienlijk verder dan tegen suiker- en alcohol – wél aan tafel. Met name van zeer machtige partijen valt te verwachten dat ze geen middel schuwen dat hun belangen dient en om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Bij het klimaatakkoord is dat de grootste vervuilers nu gelukt. Het is triest dat de regering draagvlak in sterkere mate zoekt bij deze vervuilers. De milieubeweging voelt zich niet gehoord. Dreigen kunnen ze niet. Als er dan niet naar je geluisterd wordt en je tegenhanger meer gehoor vindt, moet je je verantwoordelijkheid nemen: dan kun je niet anders dan van tafel weglopen.