Filmbezoek en treinreizen worden duurder

Belastingen Januari is de duurste maand, en wie vóór 1 september 66 jaar wordt, gaat er het meest op vooruit. Wat zijn de belangrijkste fiscale veranderingen van 2019?

Een nieuw belastingstelsel, een lagere hypotheekrenteaftrek en nieuwe btw-tarieven. Ook voor uw loonstrookje en uw portemonnee gaat er dit jaar veel veranderen.

Inkomstenbelasting

Het stelsel voor inkomstenbelasting – met naar verwachting 61,7 miljard euro de grootste inkomstenbron voor de schatkist – gaat op de schop. In vier stappen zullen de vier aloude tariefschijven overgaan in een tweeschijvenstelsel – door het CDA geclaimd als zijn ideale systeem van een ‘sociale vlaktaks’. Strikt genomen bestaat er zelfs nog een derde schijf voor AOW’ers met een laag inkomen.

De eerste stap, die dit jaar is gezet, is nog relatief bescheiden. Pas in 2021 is het tweeschijvenstel voltooid. Het toptarief, voor wie meer dan 68.507 euro bruto per jaar verdient, daalt dit jaar met 0,2 procentpunt tot 51,75 procent. Voor middeninkomens tussen 20.384 euro en 68.500 daalt het tarief al iets meer: van 40,85 tot 38,10 procent. Het laagste tarief, voor wie minder dan 20.384 euro verdient, stijgt daarentegen, met 0,1 procentpunt tot 36,65 procent.

Toch zal de belasting op inkomen voor vrijwel alle werkende Nederlanders per saldo omlaag gaan. Zonder rekening te houden met specifieke aftrekposten (zoals voor huizenbezitters met een hypotheeklening), maar wel met fiscale kortingen voor werkenden en ouderen, schetst de inkomenscalculator van belastingadvieskantoor PWC een positief beeld van de inkomensgevolgen voor mensen met een inkomen uit werk of met een AOW-uitkering.

 

 

Iederéén gaat erop vooruit: van een kleine 200 euro netto per jaar voor de laagste inkomensgroepen tot bijna 1.500 euro voor iemand die anderhalve ton verdient. Er is, vanzelfsprekend, één groep belastingplichtigen die er in één klap nog veel harder op vooruit gaan: degenen die komend jaar vóór 1 september hun 66ste verjaardag vieren en dus vier maanden later voor het eerst een AOW-uitkering krijgen. Denk aan voormalig PvdA-senator Ruud Koole, zanger Huub van der Lubbe, oud-wielrenner Henk Lubberding en de strafpleiterstweeling Hans en Wim Anker.

Hypotheekrenteaftrek

Voor het laatst maakt de beperking van de hypotheekrenteaftrek nog een bescheiden stapje. Voor huizenbezitters die in de hoogste tariefschijf zitten gaat die een half procentpunt terug tot 49,5 procent. Met ingang van 2020 worden de stappen aanmerkelijk groter. Dan wordt de aftrek in vier jaar met 3 procentpunt per jaar beperkt, tot uiteindelijk vanaf 2023 nog maar 36,9 procent van de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. Tegen die tijd ligt het lage tarief van de inkomstenbelasting daar in de buurt (met 37,05 procent), maar het toptarief is met 49,50 procent flink hoger

Btw

Of je er nu flink op vooruitgaat, of niet, voor iedereen wordt januari nog even een kostbare maand. Waar de eerste AOW-uitkeringen en de netto verhoogde loonstrookjes pas aan het eind van de maand binnenkomen, is het lage btw-tarief al met ingang van 2 januari verhoogd. Daarmee worden de boodschappen en andere dagelijkse consumptieve uitgaven een paar procent duurder. Het lage tarief – die op de doorsnee boodschappen voor vrijwel alle producten behalve alcoholische dranken geldt – gaat van 6 procent naar 9 procent. Voor een kassabon van 100 euro komt dat neer op een concrete verhoging van 2,83 euro.

Los van commerciële prijsverhogingen zal een treinkaartje Den Haag-Amsterdam (enkeltje, 2e klasse) 33 cent duurder worden (tot 12,03 euro). Ook een bezoekje aan de bioscoop wordt duurder.

Spaargeld en vermogen

De hoeveelheid spaargeld waarover geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald wordt, zoals bijna elk jaar, weer iets opgehoogd: tot 30.360 euro. Voor de grotere vermogens gelden licht gewijzigde tarieven, gebaseerd op de vermogensrendementsheffing. Op spaar- en andere tegoeden tot 102.010 euro geldt een heffing van 0,58 procent (ietsje lager dan vorig jaar). Voor vermogens tussen 102.000 en 1,02 miljoen euro is gestegen van 1,3 tot 1,34 procent. Wie meer dan een miljoen heeft, betaalt daarover 1,68 procent (was 1,61 procent). Het kabinet zegt nog te broeden op een nóg betere formule om het daadwerkelijke rendement op vermogen te kunnen berekenen als basis voor vermogensbelasting.

Roken

Indachtig het streven van het kabinet dat een ongezonde levensstijl moet worden ontmoedigd, gaat dit jaar de prijs van sigaretten en andere rookwaren opnieuw omhoog. Omgerekend wordt een pakje van twintig sigaretten 6 cent duurder: 6,76 euro voor een pakje Marlboro. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder. De ingestelde btw-verhoging raakt de verstokte roker niet, want tabak valt onder het hoge tarief van 21 procent en dat blijft hetzelfde.

Correctie (2 januari 2019): In een eerdere versie stond in de illustratie dat de prijs van melk met 50 cent omhoog zou gaan. Dat is onjuist, de prijsstijging is 4 cent. De tekst is aangepast.

Dit verandert er nog meer…