Brieven

Brieven nrc.next 24/12/2018

Gender index

Vrouwen aan de top

Nederland loopt hopeloos achter als het gaat om vrouwen aan de top. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gender Index en ook het SCP en het CBS melden dat het met de economische participatie van vrouwen droevig gesteld is. Dat is zorgelijk. Maar wat mij opvalt is dat het vraagstuk vrijwel altijd cijfermatig benaderd wordt. Het zou toch ook moeten gaan om de vraag of vrouwen voldoende invloed en macht hebben in ons maatschappelijk bestel. Nederland loopt in dat opzicht niet hopeloos achter. In welk land is de voorzitter van zowel de Eerste als de Tweede Kamer, de minister van Binnenlandse Zaken, evenals een bewindsvrouw op Buitenlandse Zaken en Defensie een vrouw? En wat te denken van het voorzitterschap van de adviescolleges als de SER en het SCP. De burgemeesters van Den Haag, Amsterdam, Maastricht. Allen vrouwen die op uitmuntende wijze invloed uitoefenen op de gang van zaken in ons land. Zij leveren kwaliteit op invloedrijke posten in onze samenleving. Dat is relevanter dan hoe omvangrijk hun getalsmatige participatie is.

Referendum

Zwijgende meerderheid

Lars Brummel pleit ter verbetering van de democratie voor het ‘polderreferendum’, omdat een bindend referendum verliezers zou teleurstellen (Kies voor het ‘polderreferendum’, 14/12). Brummel betoogt dat het invoeren van polderreferenda en second-opinionreferenda beter zou zijn dan het afschaffen van alle referenda. Zijn voorstellen hebben een manco: niet alle stemgerechtigden nemen deel aan het referendum. De democratie moet niet te vrijblijvend zijn. Door het Brexit-referendum in het VK en de referenda in Nederland weten we wat er gebeurt als de zwijgende meerderheid niet stemt: fervente voor- of tegenstanders slagen erin hun medestanders te mobiliseren, waardoor achteraf blijkt dat de referendumuitslag geen afspiegeling is van de totale bevolking. Achteraf krijgen de niet-stemmers, die in veel gevallen de zwijgende meerderheid blijken te vormen, veelal spijt van hun wegblijven. Maar dan is het te laat. Door de opkomstplicht – let wel, géén stemplicht – weer in te voeren, kan niemand zich onttrekken aan zijn of haar recht om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. En mocht men bewust geen stem voor of tegen het onderwerp uit willen brengen, dan kan men blanco of ongeldig stemmen.

Correcties/aanvullingen

Erectiemiddel

In het artikel Bij de nieuwe anabolendealers betaal je in bitcoins (14/12, p. 10-11) wordt Kamagra een vloeibaar erectiemiddel genoemd. Kamagra wordt echter doorgaans in vaste vorm verkocht.

Massacolleges

In Video’s en stemapps voor massacolleges (6/12, p. 10-11) staat een passage over de hulpmiddelen en het goede spreektalent van docenten bij massacolleges om studenten te boeien. Deze passage slaat ook op de colleges van universitair hoofddocent strafrecht Jolande uit Beijerse aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, waar de verslaggever bij is geweest.

Doping in het schaatsen

In het artikel Jan Ykema: ‘Bondsarts gaf mij anabolen’ (20/12, p. E11) is het citaat „Ik heb een pil van hem meegekregen met een bijsluiter. Hij vertelde dat ik daardoor sneller zou herstellen” ten onrechte toegeschreven aan schaatser Jan Ykema. Het betreft een uitspraak van een schaatsster die anoniem wil blijven.

Roofkunst

In de rubriek Inbox (15/12, p. 2) wordt een reactie geciteerd van James Palmer – oprichter van Mondex Corporation, een Canadees bedrijf van experts in kunstrestitutie – op een artikel van Alfred Hammerstein, voorzitter van de Restitutiecommissie (Bij roofkunst staat belang slachtoffer altijd voorop, 10/12). Er stond abusievelijk dat Palmer schreef dat verzoekers geen „nauwe band met dit schilderij” hadden. Het was Hammerstein die dit schreef. Palmer is ook geen advocaat.