Brieven

Brieven

Foto Nicolas Tucat/AFP

We wankelen en we beven

Zou Europa het overleven?

Hollands Hoop en ’t fundament

Met een metaforisch vaasje van de president

Planeet te heet, ontredderd, ontdooit

Onderweg naar morgen; t land van ooit

Van globetrot tot huisje-mus

Waar blijven die touwtjes uit de brievenbus?

een ander geluid een nieuwe partij

van dikke ik tot samen wij

vrijheid gelijkheid broederschap

van grens tot bug een nieuwe stap?

Het stem des volks met 15 miljoen

Met goed verstand en heus fatsoen

Een beetje menselijke maat

In een taal die iedereen verstaat

van door tot en met elkaar

proosten op het nieuwe jaar

Van genderneutraal tot geëmancipeerd

Waar niemand meer zeurt of protesteert

Zonder wal en schip

Met aan de horizon een stip

Vrolijke Kerst!