Dit merken Amerikanen van de ‘shutdown’

Financieringsstop Op negen van de vijftien Amerikaanse ministeries wier begroting nog niet is goedgekeurd, werken alleen de mensen die ‘essentieel werk’ doen, door. Wat merkt de gemiddelde Amerikaan?

Foto Jim Lo Scalzo/EPA

Het klinkt dramatisch: een ‘shutdown’ van de VS, zelfs al is die gedeeltelijk zoals nu. Wie de dreigende toon hoort waarop politici erover spreken, denkt al snel dat het maatschappelijk verkeer krakend tot stilstand zal komen. Maar vooralsnog heeft de Amerikaanse burger er weinig last van.

Omdat de Senaat het vrijdagavond niet eens kon worden over een nieuwe begroting, zelfs niet over een noodbegroting, is ’s nachts om twaalf uur de financiering van negen van de vijftien ministeries stopgezet – van de overige waren eerder dit jaar de begrotingen goedgekeurd. Onder de ministeries die worden getroffen door de shutdown zijn Handel, Binnenlandse Veiligheid, Transport, Justitie, Financiën.

En toch vertrokken vanochtend de treinen van en naar Union Station in Washington. De vliegtuigen daalden en landden op Reagan National Airport. Ook deze ochtend wordt de post bezorgd. Ook zullen mensen gewoon de uitkeringen krijgen waar ze recht op hebben, de armen krijgen hun voedselbonnen, de veteranen hun toelagen. En wie had gehoopt dat de Belastingdienst de inning van januari zou staken, komt bedrogen uit, hoewel 52.000 ambtenaren daar hun werk moeten neerleggen.

Lees ook: Politiek spierballenvertoon over grensmuur leidt tot ‘shutdown’

Zonder salaris doorwerken

Welke raderen komen dan wel tot stilstand? Wie worden wel geraakt door de financieringsstop?

In de eerste plaats de ambtenaren van de negen betreffende ministeries en enkele overheidsorganisaties. Degenen die geen „essentieel werk” doen, worden met verlof gestuurd. Dat zijn zo’n 380.000 mensen. Wie wel doorwerkt, en dat zijn ambtenaren wier taak nationale veiligheid is of het „beschermen van leven en eigendom”, doet dat zonder betaling. Volgens een document van de Senaatscommissie die de middelen toewijst, zullen ruim 420.000 ambtenaren moeten blijven werken zonder salaris.

Onder hen zo’n 54.000 ambtenaren van de grenspolitie – wrang, gezien het feit dat de grens de aanleiding is voor deze gedeeltelijke shutdown. De weigering van de Democratische Partij om in te stemmen met de bouw van een grensmuur en de weigering van president Trump om genoegen te nemen met andere maatregel om de grens te versterken, heeft geleid tot de impasse van nu.

De voor burgers meest direct merkbare maatregel van de shutdown kan voortvloeien uit het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ook verantwoordelijk is voor de Nationale Parken. Volgens sommige berichten gaan de parken helemaal dicht, andere media melden dat de parken open blijven, op de bezoekerscentra en toiletten ter plekke na.

Problemen met hypotheken

Maar als de shutdown langer duurt, en daar heeft president Trump mee gedreigd, kunnen wel degelijk meer burgers door het sluiten van de geldkraan worden geraakt. Omdat de Federal Housing Administration wordt gesloten, kunnen mensen die een huis willen kopen, moeite hebben een hypotheek af te sluiten. Ook worden overheidsgaranties op bestaande hypotheken nu niet uitgekeerd. De Small Business Administration zal kleine middenstanders voorlopig niet meer helpen met leningen of technische ondersteuningen.

Het ministerie van Landbouw laat op zijn website al weten dat er gedurende de shutdown geen updates van de site komen. Boeren die in nood komen, hetzij door veeziektes of door stormschade, of boeren die van de bank geen lening krijgen, kunnen voorlopig niet bij het ministerie terecht.