Opinie

Oplossing

Mijn moeder (92) heeft regelmatig last van stijve knieën, zoals zij dat zelf noemt. Ik wijs haar steeds op het belang om haar paracetamol regelmatig in te nemen, maar om de een of andere reden doet ze dat niet. „Ik heb al genoeg medicijnen en die moet ik steeds op een ander tijdstip slikken en bovendien vind ik het zo bitter in water.” Het komt weer ter sprake op een namiddag als ik haar een glas wijn inschenk. „Als ik ze hierin kon oplossen…”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl