Piet Hein Donner krijgt eretitel ‘minister van Staat’

De titel gaat altijd naar voormalige politici of staatslieden. De koning moet bij wijze van formaliteit de benoeming officieel maken.

Foto Merlijn Doomernik

De ministerraad heeft Piet Hein Donner vrijdag voorgedragen voor de titel ‘minister van Staat’. Donner was onder meer minister van Justitie in drie kabinetten Balkenende en vice-president van de Raad van State (RvS). De koning moet hem officieel benoemen voor de eretitel, een formaliteit.

Lees ook: Na 138 jaar komt de Donner-dynastie ten einde

De titel wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Eind oktober werd bekend dat Donner zijn functie bij de Raad van State (RvS) zou neerleggen. De 70-jarige Donner vervulde meerdere ministersposten. Voor hij in 2012 aantrad bij de RvS, de hoogste bestuursrechter van Nederland, was de CDA’er minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende-IV. Ook vervulde hij de functie van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte-I.

Schipholbrand

Zijn termijn als minister van Justitie maakte Donner niet af, hij stapte in 2006 op na de presentatie van een rapport over de Schipholbrand. Bij de brand in 2005 kwamen destijds elf gedetineerden in het cellencomplex op Schiphol-Oost om het leven. Nog eens vijftien gedetineerden en medewerkers raakten gewond.

De daaropvolgende conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) luidde dat de overheid de hoofdverantwoordelijke voor de doden was. Onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen, die valt onder het ministerie van Justitie, was tekort geschoten. Niet alleen Donner trad af om de affaire, ook minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker stapte op. Dekker (VVD) werd vorig jaar benoemd tot minister van Staat.

Lees ook: ‘Zonder Europa is er geen natiestaat meer’

Nederland telt op dit moment maar zeven ministers van Staat. Bij gecompliceerde kwesties kan het staatshoofd een beroep op hen doen. Ook de overleden oud-ministers Els Borst (2014) en Ruud Lubbers (2018) droegen de titel. Felicitaties van het CDA kwamen er vrijdagmiddag via Twitter.