Brieven

Brieven

Gemeentemuseum

Museum of zwembad?

Het ‘Gemeentemuseum Den Haag’ gaat ‘Kunstmuseum Den Haag’ heten (Gemeentemuseum wordt Kunstmuseum Den Haag, 18/12). Museum-directeur Benno Tempel beroept zich op „meerdere onderzoeken” en stelt dat „we door onze huidige naam grote groepen mensen niet bereiken, nationaal en internationaal.” ‘Gemeentemuseum’ zou moeilijk uit te spreken zijn. Over wat voor minkukels heeft Tempel het?

Zouden grote groepen mensen hebben gedacht dat het om een gemeentelijk zwembad ging als ze langs het gebouw van Berlage liepen? Degenen die konden lezen en schrijven begrepen wel dat het een museum was, maar voelden dan op hun klompen aan dat er voor hen niets te halen viel. En Benno maar zwaaien. Het woord gemeentemuseum past uitstekend bij de horizontale, uitgestrekte bouw van het museum en als er dan toch een andere naam moet komen, vernoem het karakteristieke gebouw dan naar zijn schepper: Museum Berlage.

CO 2-neutraal

Onroerendgoedgekte

De overheid wil dat mensen hun huis CO2-neutraal maken. Maar het kostenplaatje is hoog en het duurt lang om de investeringen terug te verdienen. Mijn voorstel is om bij de verkoop van je huis de koper te verplichten het huis CO2-neutraal te maken. De huizen zullen daardoor in waarde dalen, maar de meeste huizen zijn door de onroerendgoedgekte al duurder dan ze zouden moeten zijn. Voor de nieuwe kopers maakt het niet uit. Huizen worden dan verkocht met een aanpassingsverplichting, die makkelijk te financieren is en voor de nieuwe bewoners beter uitpakt.

Wintertijd

Welke meerderheid?

Willen de meeste Nederlanders permanent de wintertijd, zoals geconcludeerd in de NRC (Nederlanders hebben voorkeur voor hele jaar wintertijd, 19/12)? Dat waag ik te betwijfelen. Bij de enquête van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden drie groepen genoemd: zij die het hele jaar door de wintertijd willen (41 procent), zij die het hele jaar door de zomertijd willen (24 procent) en zij die alleen in de zomer de zomertijd willen (27 procent). Als je die laatste twee groepen optelt, kom je op 51 procent. Zij willen allemaal de zomertijd in de zomer, en ongeveer de helft daarvan wil permanent de zomertijd . De conclusie dat de meeste Nederlanders permanent de wintertijd willen komt louter door die indeling in drie groepen. Evengoed zou je kunnen concluderen dat de meesten de zomertijd in de zomer willen handhaven.

Lerarentekort

Kwaliteitsimpuls?

J. Veldman draagt naar eigen zeggen de oplossing voor het lerarentekort aan (Oplossing lerarentekort, 19/12). Ik denk dat het anders moet. Een afgestudeerde student die vijf jaar als docent op een school moet doceren om zijn (m/v) studieschuld te verlagen, lijkt mij geen kwalitatief haalbare oplossing voor het lerarentekort.

Mij lijkt van belang dat leraren gemotiveerd worden door contact met leerlingen. Ook lijkt het mij verstandig om mensen een opleiding te laten volgen voordat ze voor een klas gaan staan. Het hebben van een universitair diploma biedt immers geen garantie voor een kwaliteitsimpuls.


docent Nederlands

Correcties/aanvullingen

Roofkunst

Door een fout van de redactie is bij het opinie-artikel Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst (19/12, p. 19) van Evelien Campfens weggevallen dat de auteur van 2002-2016 secretaris van de Restitutiecommissie was.