Boijmans wordt vooralsnog verbouwd voor 223,5 mln

Museum Boijmans van Beuningen wordt de komende zeven jaar ambitieus verbouwd, is donderdagnacht besloten. De raad heeft wel een uitwijkmogelijkheid afgedwongen.

Het museum wordt de komende zeven jaar gerenoveerd.

Museum Boijmans van Beuningen gaat de komende zeven jaar gerenoveerd en verbouwd worden voor 223,5 miljoen euro. Daar heeft een overgrote meerderheid van 38 van de 45 Rotterdamse raadsleden donderdagnacht in principe voor gestemd.

Wel heeft de raad unaniem een amendement aangenomen om het besluit later te kunnen heroverwegen. Boijmans krijgt eerst een ‘voorbereidingskrediet’ van 24 miljoen euro om het bouwplan verder uit te werken. Daarna kan de raad alsnog een ‘go’ of ‘no go’ geven, onder meer op basis van de financiële dekking, de businesscase en de exploitatie. Ook is er een motie aangenomen, waarbij het plan opnieuw in de raad wordt besproken als er niet genoeg bijdragen van private partijen zijn.

Ambitiescenario

Het grootste deel van Boijmans sluit al medio januari, omdat het verouderde pand (1935) kampt met brandgevaar, wateroverlast en asbest. De gemeenteraad kon ook kiezen voor een renovatie van 169 miljoen euro van het museum in de huidige staat. Maar de raad koos voor het ‘ambitiescenario’ dat 55 miljoen euro meer kost. Deze verbouwing moet het jaarlijkse aantal bezoekers doen groeien van 300.000 naar 500.000. De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en de PVV stemden tegen de renovatie.

Lees ook: Renovatie Boijmans is een duur ‘moetje’

Omdat de raad vroegtijdig geraadpleegd wilde worden, is nu een besluit genomen zonder dat de verbouwingsplannen zijn uitgewerkt. De grove raming van de bouwkosten van 223,5 miljoen euro komt van een adviesbureau. De raad heeft het college gevraagd wat het gaat kosten als bouwrisico’s niet bij de gemeente, maar bij de aannemers en andere uitvoerende partijen komen te liggen.

Huurverhoging

Binnen de coalitiepartijen zijn de meningen verdeeld over de huurverhoging die Boijmans wacht. Op dit moment krijgt Boijmans 9,4 miljoen euro subsidie per jaar bij een ‘kostprijsdekkende’ huur van 1,6 miljoen euro. Maar na de verbouwing stijgen de huurlasten met nog eens 5,5 tot 7,8 miljoen euro. Als Boijmans meer subsidie krijgt wegens de huurverhoging, willen D66 en PvdA dat dit niet ten koste gaat van het totale cultuurbudget van de gemeente.

In tegenstelling tot coalitiepartners VVD en CDA, die wel vinden dat dit geld uit het cultuurbudget moet komen. In een motie heeft de raad het college gevraagd een oplossing te vinden voor de huurverhoging bij Boijmans, maar ook voor andere gemeentelijke panden die in de toekomst gerenoveerd moeten worden, zoals het Maritiem Museum en de Centrale Bibliotheek. Ook moet het college in kaart gaan brengen hoe de huisvestingskosten van culturele instellingen zich tot 2030 ontwikkelen.

Droom en Daad

Het Rijk en de provincie, maar ook de BankGiro Loterij en de filantropische Stichting Droom en Daad zouden bereid zijn om mee te betalen aan het bouwproject, maar hoeveel is onbekend. De raad wil dat de 55 miljoen euro extra die de ambitieuze verbouwing kost, zoveel mogelijk gefinancierd zal worden door „derden”.

Boijmans pleit zelf ook voor de sloop van de nieuwbouw met glazen pui aan de voorzijde van het pand. Maar dat ligt gevoelig omdat dit deel van het pand nog in 2003 is opgeleverd en toen ruim 17 miljoen euro kostte. VVD-wethouder Bas Kurvers van bouwen heeft een onderzoek naar de bouwhistorie en het functioneren van deze aanbouw aangekondigd, voordat een besluit valt.

Boijmans wil de collectie de komende zeven jaar op verschillende locaties wel deels blijven exposeren. In 2020 moet het nieuwe, aangrenzende Depot met kunst in opslag openen. Ook wil Boijmans in Rotterdam-Zuid en in andere musea exposeren.