Kabinet verplicht zorgverleners patiëntendata digitaal te delen

Zorg Minister Bruins kondigt de grootste ict-verbouwing aan sinds de sof met het Elektronisch Patiëntendossier. Informatie over patiënten wordt vaak niet goed gedeeld. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Met één druk op de knop moeten alle betrokken artsen het medicatieoverzicht kunnen zien.
Met één druk op de knop moeten alle betrokken artsen het medicatieoverzicht kunnen zien. Foto ShotShare

Het kabinet gaat ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en alle andere zorgverleners wettelijk verplichten patiëntengegevens op dezelfde manier digitaal met elkaar te delen. Fouten in de zorg omdat artsen niet de juiste gegevens over patiënten met elkaar communiceren zijn „gevaarlijk” en dat „moet snel anders”. Dat schreef minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) donderdagavond laat aan de Tweede Kamer.

Het grootschalig delen van patiëntengegevens ligt politiek gevoelig, sinds in 2011 het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) sneuvelde in de Eerste Kamer. Het is daarna niet gelukt om tot een breed gedeeld en veilig werkend (ict-)systeem te komen waarmee artsen goed met elkaar kunnen communiceren over hun patiënten. Politici wilden zich niet meer aan het dossier branden en lieten het aan de markt over.

Bruins geeft nu toe dat die tactiek leidde tot „te veel vrijblijvendheid” en spreekt van een „koerswijziging” nu de politiek met de grootste ict-verbouwing komt sinds dat moment.

Het raakt de hele zorg

„Het gaat om huisartsen, ziekenhuizen, langdurige zorg, wijkverpleging en veel, heel veel meer”, schrijft Bruins. Een woordvoerder licht toe dat al die zorgverleners betrokken kunnen zijn bij de medicatie voor één patiënt. Een oudere die in een verpleeghuis woont, een vaste huisarts heeft en soms naar het ziekenhuis moet bijvoorbeeld. Nu faxt de huisarts soms het medicatieoverzicht van die persoon naar het ziekenhuis, of krijgt de oudere een handgeschreven briefje mee. Dat moet straks voorbij zijn: met één druk op de knop moeten alle betrokken artsen het medicatieoverzicht kunnen zien.

Ict-systemen in de zorg kunnen vaak niet, of niet goed met elkaar ‘praten’. Dat kan grote gevolgen hebben. Ziekenhuizen blijken soms patiënten medicatie te geven waarvoor ze allergisch zijn, omdat ze het dossier van de huisarts met hun ict-systeem niet goed kunnen ‘lezen’. Ook gaan er in verschillende ziekenhuizen vele uren verloren aan het branden van cd’s met scans die per koerier naar andere ziekenhuizen worden gestuurd.

Lees ook: Alle medische informatie in één map op de tablet

Toestemming van de patiënt

Het kabinet gaat nu digitale gegevensuitwisseling over patiënten verplicht stellen. Wel moeten patiënten altijd toestemming geven voor het delen van hun medische gegevens – vooral op dit punt sneuvelde het Elektronisch Patiëntendossier. Het is nooit onderzocht hoeveel medische fouten worden gemaakt vanwege ict-problemen.

Afgelopen jaren heeft het ministerie van VWS al een subsidieprogramma opgezet voor meer informatie-uitwisseling in onder meer ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de huisartsenzorg. Alle ruim zevenhonderd zorgaanbieders die de subsidie ontvangen, moeten aan dezelfde technische standaarden voldoen en uiterlijk in 2020 geregeld hebben dat patiënten in een portaal hun zorgdossier digitaal kunnen koppelen met eigen apps en ook zelf kunnen inzien. Het kabinet zal dit dus nu wettelijk afdwingen, ook om het proces te bespoedigen.

Zorgverleners moeten van het ministerie ook afspraken maken over de ‘taal’ waarin zij medische gegevens vastleggen. Nu is het bijvoorbeeld zo dat de huisarts dezelfde soort gegevens anders registreert dan de fysiotherapeut. Zo betekent de afkorting ‘BB’ voor een fysiotherapeut ‘bovenbeen’ en voor een huisarts ‘bovenbuik’.