Milieuorganisaties en vakbeweging distantiëren zich van klimaatakkoord

Na bijna een jaar onderhandelen laat de milieubeweging weten het niet eens te zijn met het klimaatakkoord dat vrijdag naar verwachting wordt gepresenteerd.

Milieuorganisaties distantiëren zich van het klimaatakkoord.
Milieuorganisaties distantiëren zich van het klimaatakkoord. Foto Marten van Dijl

De Nederlandse milieubeweging heeft zich gedistantieerd van het klimaatakkoord waarover sinds dit voorjaar is gesproken. ,,Na bijna een jaar onderhandelen blijkt het resultaat helaas onvoldoende”, aldus een gezamenlijke verklaring van Greenpeace, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie en vakbond FNV.

Vrijdagmiddag zouden de onderhandelaars voor het klimaatakkoord hun gezamenlijke plannen op tafel leggen voor het klimaatakkoord. Daarin moeten afspraken staan die ervoor zorgen dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent is verminderd. Dan zou aan de vereisten voor het akkoord van Parijs worden voldaan. De milieuorganisaties zaten onder meer met industrie, belangengroepen en vertegenwoordigers van verschillende ministeries aan tafel om voor meer draagvlak te zorgen. ,,Het is simpelweg niet eerlijk en ambitieus genoeg”, zegt directeur Joris Thijssen van Greenpeace in een toelichting donderdagmiddag,

Het is nog niet helemaal zeker of de milieubeweging zich definitief afkeert. ,,We hebben vanmiddag nog overleg gehad en gezegd dat wij het onvoldoende vinden. Ik heb ook begrepen dat er vanavond verder wordt gepraat, maar er moet een godswonder gebeuren waardoor wij alsnog onze handtekening onder het akkoord zetten”, aldus Thijssen van Greenpeace.

Lees meer: CO2-opslag zorgt voor verdeeldheid klimaattafel

‘Te veel pijnpunten’

De vier milieuorganisaties die aan de onderhandelingen deelnamen, vinden dat er te weinig vooruitgang is geboekt op allerlei terreinen. Met name dat er geen harde afspraken liggen voor CO2-beprijzing in de industrie was een breekpunt. Ook de ondergrondse opslag van CO2, waar de industrie een voorstander van is, stuit op kritiek van de milieuverenigingen. ,,We kunnen dit niet dragen. Er zijn te veel pijnpunten, bijvoorbeeld ook in de verdeling van de lasten.”

Sinds april onderhandelden bedrijfsleven, milieubeweging en overheden in relatieve stilte aan vijf ‘klimaattafels’. De bedoeling was totnogtoe om vrijdagmiddag 21 december een gezamenlijk akkoord te kunnen presenteren.

Ruim twee weken geleden dreigde de milieubeweging ook al “geen handtekening” onder het klimaatakkoord te zetten. Sindsdien is er verder onderhandeld, maar volgens de milieuorganisaties heeft dat onvoldoende opgeleverd.

Nijpels: doodzonde

De voorzitter van de klimaattafels, oud-milieuminister Ed Nijpels, zei na afloop van de persconferentie dat er vrijdag alsnog een akkoord wordt gepresenteerd door de vijf voorzitters van de klimaattafels. ,,Met alles wat de milieubeweging heeft vastgesteld, want dat gaan we er niet vanavond uit schrappen.” Nijpels noemde het “doodzonde” dat de milieubeweging en FNV het ontwerp voor het klimaatakkoord niet onderschrijven. ,,Maar ik ben blij dat ze niet uitsluiten dat ze alsnog in 2019 hun handtekening zetten.”

Na de presentatie van vrijdag, wordt het ontwerp-klimaatakkoord doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving het Centraal Planbureau. Nijpels: ,,Daaruit zal blijken of we het doel van 49 procent CO2-reductie halen of niet. En zo niet, dan blijven we aan tafel zitten.”