Kabinet komt werkgevers met langdurig ziek personeel tegemoet

Het kabinet verkleint de risico’s voor werkgevers met zieke werknemers. Dit kan tot meer vaste banen leiden.

Archiefbeeld.
Archiefbeeld. Foto Getty

Bedrijven kunnen de begeleiding van langdurig zieke werknemers in de toekomst makkelijker uitbesteden aan een verzekeraar. Daarover heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) deze donderdag afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars. Daarnaast gaat het kabinet jaarlijks 450 miljoen uitgeven om - vooral kleine - werkgevers met langdurig zieke werknemers tegemoet te komen.

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever niet alleen het loon twee jaar doorbetalen, maar ook de reïntegratie van de werknemer begeleiden. Vooral kleine werkgevers vinden dat ingewikkeld, omdat ze zich dan moeten verdiepen in allerlei regels en administratieplichten. Volgens werkgeversorganisatie MKB-Nederland leiden die plichten tot terughoudendheid om vaste contracten uit te delen.

Daarom krijgen alle bedrijven die minimaal één werknemer in dienst hebben, vanaf 2021 een financiële tegemoetkoming van het kabinet. Deze korting op de werkgeverspremies wordt een vast bedrag per werkgever, ongeveer 1.150 euro op jaarbasis, waardoor kleine werkgevers daar het meest van profiteren.

Daarnaast gaan ten minste acht verzekeraars vanaf 2020 een gestandaardiseerde ‘MKB-ontzorgpolis’ aanbieden. Daarmee kan een werkgever zich niet alleen verzekeren tegen de loondoorbetaling, maar neemt de verzekeraar ook alle plichten en administratieve lasten over.

Verschillen

Zulke verzekeringen zijn niet helemaal nieuw. Ongeveer 80 procent van de kleine werkgevers heeft al een verzekering, maar er zijn onderling grote verschillen. Daardoor dekt een verzekering soms minder dan de werkgever had verwacht, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “De nieuwe polis is een uitgedokterd pakket waar geen verrassingen in zitten. Straks weet een mkb-ondernemer precies waar die aan toe is.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, verwacht dat de veranderingen tot meer vaste banen zullen leiden. “Dit speelt sterk mee in de overweging van ondernemers om een vast contract aan te bieden.”