Arbeidsmarkt

Werkloosheid lager dan voor crisis, meer ouderen werken

De werkloosheid in de maand november is gedaald tot 3,5 procent van de beroepsbevolking. Daarmee ligt dit cijfer voor het eerst onder de 3,6 procent, het lage werkloosheidspercentage dat werd bereikt voordat de economische crisis eind 2008 uitbrak.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze donderdag heeft vrijgegeven. In november 2018 waren 326 duizend Nederlanders werkloos, op het dieptepunt van de crisis in februari 2014 waren het er meer dan twee keer zoveel.

Toen de economie tien jaar geleden op een hoogtepunt was, had zo’n 68,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking betaald werk. Vorige maand was dat voor het eerst meer: 68,4 procent. Dit is tegelijk het hoogste niveau sinds de jaren 50, toen de arbeidsparticipatie voor het eerst werd gemeten.

Opvallend is dat het aantal werkende ouderen flink is gestegen. Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt deze donderdag dat nu tweederde van de Nederlanders tussen de 60 en 65 betaald werk doet. Twintig jaar geleden was dit slechts een op de vijf. Jongeren zijn juist minder actief op de arbeidsmarkt, volgens het CPB omdat zij gemiddeld langer een studie volgen.

Ook stelt het Planbureau vast dat steeds meer vrouwen werken, hoewel de groei iets is afgevlakt. Opvallend is dat vrouwen die kinderen krijgen, daarna vaker blijven werken. Het CPB schrijft dit toe aan het gestegen opleidingsniveau van vrouwen.

Niet alleen het aantal werkenden in Nederland neemt toe, ook maken ze gemiddeld meer uren. Dit komt vooral doordat er meer mensen zijn met een volle baan, en meer met omvangrijke deeltijdbanen (20-35 uur per week).