Recensie

Recensie Muziek

Kerstgezangen uit alle windrichtingen

The Sixteen komt voort uit het ongebroken koord van de eeuwenlange Britse koortraditie. Al ruim vier decennia delft oprichter Harry Christophers met zijn zangers vooral bekende en vergeten schoonheden uit de oude muziek op. Het nieuwe album A Renaissance Christmas toont een staalkaart van hun kunnen. En daar leent de Renaissance zich als geen andere periode voor, want in dat tijdperk van grote christelijke scheiding in protestant en katholiek stonden beide kanten elkaar niet alleen naar het leven, maar probeerden ze elkaar evenzeer muzikaal af te troeven.

Christophers brengt Latijnse kerstgezangen uit alle windrichtingen samen, van de Nederlander Sweelinck en de Vlaming Di Lasso tot de Spanjaard De Victoria en de Sloveen Handl. En uiteraard valt hij terug op de eigen Britse meesters als Tallis en Byrd. Meer nog dan de betekenis schept de zang een atmosfeer van puurheid, vreugde, bezinning en geheimenis, die een bed vormen voor eigen gedachten.