Opinie

Kerstgedachten

Kerstavond op school. Na het diner – met knakworst – halen we de kinderen op in de klas. We praten nog even na met de juf van groep 2, naast de tafel met knutselcreaties.

Eierdozen, die de herberg verbeelden, staan uitgestald met daarin Jozef en Maria – twee wasknijpers. Tussen hen in, op watjes, een pindadop als kindeke.

Onze dochter heeft het niet zo op knutselen. Ze heeft al eerder verzucht: „Waarom mag je met Kerst niet extra rekenen?” Ze staat naast ons bij de knutseltentoonstelling. Kijkt er nog eens naar. Peinst wat. En zegt dan tegen juf: „Ik ga volgend jaar naar groep 3, maar jij moet dit volgend jaar weer doen.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl