Brieven

Brieven 19/12/2018

Vaasje (2)

Platte pannenkoek

Premier Mark Rutte heeft het volk toegesproken via de courant. Hij waarschuwt ons dat onze maatschappij een kwetsbaar vaasje is dat we met z’n allen vasthouden; als er te veel aan het vaasje wordt getrokken, gaat het stuk. Ik vind de beeldspraak niet zo sprekend. Nederland is in mijn ogen meer een platgeslagen pannenkoek. Ook daar moet je trouwens niet te hard aan trekken.

Commissie-Remkes

Bindend referendum

De hervormingsvoorstellen van de commissie-Remkes (Remkes stelt grote hervormingen politiek bestel voor, 14/12), zijn een knieval voor de populistische partijen. Het is het zoveelste bewijs dat de ‘traditionele’ partijen de agenda van de populisten steeds meer overnemen. Doen ze dit slechts om hun de wind uit de zeilen te nemen en om Franse taferelen te voorkomen? Of zijn partijen ervan overtuigd dat politieke instanties niet langer in staat zijn een antwoord te geven op maatschappelijke problemen? Voor mij staat als een paal boven water dat veel voorstellen averechtse resultaten hebben. Neem de invoering van een bindend referendum, waarbij burgers de politiek kunnen terugfluiten door een wet achteraf te torpederen. Zo’n referendum versterkt geen democratische instituties, maar erodeert ze. Een democratische instelling als de Tweede Kamer wordt immers ondergeschikt gemaakt aan ‘de stem van het volk.’ Daar verwacht ik weinig goeds van.

Gele hesjes

Geen 1968-idealen

De revoltes van 1968 hadden een ander karakter dan die van de gilets jaunes. Hun eisen zijn onduidelijk en tegenstrijdig. Het zijn mensen die altijd ontevreden zullen zijn. Een platform als Facebook geeft iedereen een stem, ook degenen die niets te melden hebben. Helaas gaan ook deze mensen de straat op, om anderen te hinderen met blokkades. Het is verkeerd deze mensen te vergelijken met de actievoerders van weleer. In 1968 viel er wel degelijk wat te veranderen. Waar het vandaag over zou moeten gaan is de financiële crisis, waarvan de gevolgen uiteindelijk door de burger betaald worden en waar niemand zich druk om maakt; niet over de prijs van stinkende diesel, en de verlaging van de maximumsnelheid op Franse wegen, die met 80 kilometer per uur nog te hoog is en waardoor jaarlijks vele doden vallen.De soixante-huitards zouden hun neus ophalen voor het geneuzel van de gele hesjes.

Onderwijs

Oplossing lerarentekort

De laatste tijd wordt aandacht gevraagd voor lerarentekorten in het onderwijs. Daarbij worden onaanvaardbare oplossingen aangedragen, zoals een vierdaags lesprogramma. Vier voorstellen om het tekort op te lossen:

1. Bied afgestudeerde universitaire studenten een onderwijsfunctie aan plus scholing ter voorbereiding op de functie, met als tegenprestatie de kwijtschelding van hun studieschuld wanneer zij zich verbinden voor een periode van vijf jaar (maximum bedrag nader vast te stellen).

2.De minimale periode waaraan zij zich zouden moeten verbinden is twee jaar, waar een kwijtschelding van 40 procent van de studieschuld voor tegenover zou staan (voor elk jaar meer geldt een extra 20 procent kwijtschelding van de studieschuld).

3.Na de verbonden periode van vijf jaar wordt een overeenkomst in vaste dienst aangeboden.

4.Bijkomend voordeel van deze oplossingen is een geweldige kwaliteitsimpuls van het onderwijs. Het kan niet anders of het mes snijdt aan twee kanten.

Bio-industrie

Omgekeerde wereld

De Partij voor de Dieren wilde de film Dominion, over dieren die in de bio-industrie leven, op een groot scherm in het centrum van Den Haag vertonen. De burgemeester heeft dat verboden omdat de beelden te schokkend zouden zijn voor het winkelend publiek. Wat de beelden laten zien, wordt niet verboden. Dat is de omgekeerde wereld: als iets te erg is om te laten zien, moet je de praktijk verbieden, niet de vertoning ervan.