Nieuwe directeuren voor Amsterdam Museum en Mondriaan Fonds

Benoemingen Margriet Schavemaker wordt de nieuwe artistiek directeur van het Amsterdam Museum. Eelco van der Lingen gaat het Mondriaan Fonds leiden. Beiden beginnen 1 maart 2019.

Margriet Schavemaker tijdens een rondleiding in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 2015.
Margriet Schavemaker tijdens een rondleiding in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 2015. Foto Rob Huibers

Twee belangrijke culturele benoemingen op één dag: Margriet Schavemaker (1971) zal per 1 maart 2019 beginnen als artistiek directeur van het Amsterdam Museum. Ze vult in die functie museumdirecteur Judikje Kiers aan. Eelco van der Lingen (1971) wordt per 1 maart 2019 directeur van het Mondriaan Fonds, het Nederlandse stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Schavemaker is sinds 2009 werkzaam bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Daar vervulde zij diverse rollen en was zij onder meer hoofd collecties en hoofd onderzoek. Sinds 1 september is zij ook hoogleraar Media and Art in Museum Practice aan de Universiteit van Amsterdam.

Het Amsterdam Museum, tot en met 2010 bekend als het Amsterdams Historisch Museum, is gewijd aan het heden en verleden van de stad. Het museum, dat is gehuisvest in een historisch pand aan de Kalverstraat, zal de komende jaren mogelijk verbouwd worden. Als dat gebeurt, zal Schravemaker op andere locaties in de stad educatieve programma’s en tentoonstellingen gaan organiseren.

Eelco van der Lingen is momenteel conservator bij het Fries Museum in Leeuwarden. Foto Sanne Jansen

Mondriaan Fonds

Eelco van der Lingen, de toekomstig directeur van het Mondriaan Fonds, is momenteel conservator hedendaagse en moderne kunst van het Fries Museum in Leeuwarden. Eerder richtte Van der Lingen presentatie-instelling Nest in Den Haag op, waarvan hij tot 2017 directeur en curator was.

Het Mondriaan Fonds draagt namens de Nederlandse burger en in opdracht van het ministerie van OCW bij aan culturele projecten in binnen- en buitenland, op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Van der Lingen volgt Birgit Donker op, die het fonds zes jaar leidde.