Huren stijgen komende drie jaar gemiddeld niet harder dan inflatie

Sociale sector

Huurdersvereniging de Woonbond en corporatiekoepel Aedes zijn het dinsdag eens geworden over een nieuw sociaal huurakkoord. Als de achterban van beide organisaties akkoord gaat, zullen de huren van sociale huurwoningen de komende drie jaar gemiddeld niet harder stijgen dan de inflatie. Het voorstel wordt deze week voorgelegd.

De afgesproken huurstijgingen hebben betrekking op de totale huuropbrengst van corporaties. Die mag gemiddeld niet harder stijgen dan de inflatie, maar individuele huren kunnen wel hoger of lager uitvallen. Bij huurders van wie de woonlasten een relatief groot deel van hun inkomen bedragen, worden de huren niet verhoogd. Voor huurders die boven de sociale huurgrens van 710,68 euro zitten en die hun inkomen hebben zien dalen, daalt ook de huur.

Als het akkoord steun krijgt van de leden, zal de huurstijging lager zijn dan voorgaande jaren. In het vorige akkoord uit 2015 werd vastgelegd dat de huurprijzen 1 procent harder mochten stijgen dan de inflatie.

De partijen erkennen dat het akkoord „niet makkelijk tot stand kwam”. In september klapten eerdere onderhandelingen. De Woonbond wilde de huurprijzen met minder dan de inflatie laten stijgen. Daardoor bleef volgens de corporaties te weinig geld over voor investeringen. Nog een pijnpunt voor de huurders was de huurstijging na bewonerswissels. De corporaties wilden die niet beperken.

Die eis heeft de Woonbond laten varen, zegt een woordvoerder: „Uiteindelijk kijk je naar het gehele pakket. We hebben afgesproken om te kijken of die huurstijging bij een bewonerswissel niet te hoog gaat worden.”