Hij had twintig minuten nodig om te laden en lossen

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week fiscaal recht.

Foto Koen Suyk/ ANP

Hij heeft net zwaar bouwmateriaal en gereedschap naar zijn klus even verderop gebracht als hij terugkomt bij zijn auto. Er prijkt een parkeerbon op van 62,80 euro. De man, die claimt dat hij aan het laden en lossen was, tekent bezwaar aan bij de gemeente, maar krijgt nul op het rekest, waardoor de kwestie voor de rechter komt.

De rechter verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad die ‘onmiddellijk laden en lossen’ definieert als het ononderbroken in- of uitladen van zaken van enige omvang of gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gekomen en gedurende de tijd die daarvoor nodig is. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat het moet gaan om „zaken van zodanige omvang of gewicht dat zij niet of bezwaarlijk op een andere wijze dan per voertuig ter plaatse kunnen worden gehaald of gebracht”.

Tijdens de zitting vertelt de man tot bijna op de minuut af hoe het laden en lossen die ochtend verliep, ondersteund met foto’s en een aankoopbon met tijdsmarkeringen. De gemeente stelt onder meer dat de parkeerwacht geen los- of laadactiviteiten heeft waargenomen.

De rechter meent echter, mede op basis van de „geloofwaardige verklaringen” van de man dat het aannemelijk is dat de auto twintig minuten heeft stilgestaan en dat die tijd nodig was voor het ononderbroken lossen van zaken van voldoende omvang en gewicht. En dus is er sprake van laden en lossen. Dat de parkeerwacht gedurende vijf tot tien minuten geen laad- en/of losactiviteiten heeft waargenomen, doet daar niets aan af, stelt de rechter. Het is immers denkbaar dat de man niet zichtbaar was toen de parkeerwacht aanwezig was.

Niet alleen wordt de parkeerboete vernietigd, de gemeente moet de man ook vergoeden voor verlies aan inkomsten om op de zitting te verschijnen en zijn reiskosten betalen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2018:5238