Brieven

Brieven 18/12/2018

Medicijnen

Geen consequenties

Preferente aanbieders gaan een leveringsverplichting aan, aldus Menzis, bij monde van de heer Eleveld (Iedereen wijst naar de ander bij pillentekorten, 16/12). Alleen is die verplichting boterzacht. Macrogol (dat wordt gebruikt bij darmklachten), van de firma Aurobindo, is door Menzis aangewezen als voorkeursmedicijn. Al vanaf dag één dat het als zodanig is aangewezen, is het niet leverbaar. Patiënten hebben ruim twee maanden andere merken moeten gebruiken. „Het medicijn ziet er inderdaad weer anders uit, maar de werking is hetzelfde hoor.” En het heeft totaal geen consequenties gehad voor de firma Aurobindo. Het medicijn is gewoon nog steeds preferent bij Menzis. Er is volgens mij veel meer aan de hand bij de medicijntekorten, en dat is niet opgelost met wat hogere voorraden hier of daar.


apotheker

Klimaat

Energieonvriendelijk

W.N. de Jong reageert in de krant in een brief (Donkere wolken uit de kolencentrales, 12/12) op een foto van de elektriciteitscentrales in Polen en schrijft dat uit koeltorens iets anders emitteert dan uit schoorstenen. Op zichzelf klopt dat. Ik leer mijn kinderen ook het verschil tussen waterdamp en rookgassen, maar om die waterdampemissie maar meteen „zeer milieuvriendelijk” te noemen, dat is toch niet het geval. Het is alsof je de fluitketel op het fornuis maar niet afzet, want ach, die waterdamp is geen probleem. We moeten ons goed realiseren dat conventionele en grootschalige elektriciteitsproductie gepaard gaat met enorme energieverliezen. Globaal 50 procent, en soms nog meer, van de fossiele energie, maar ook van biomassa, gaat verloren bij de productie van elektriciteit. De (condensatie)warmte moet weg. In Nederland kan dat vaak via zeewater en de grote rivieren, dat laatste met uitzondering van de warme zomerperiode. In veel landen is er geen groot ontvangend oppervlaktewater om te koelen en dan moet die warmte dus naar de lucht, onder andere via verdamping van water. Dat zegt de foto. Veel slimmer zou het zijn die warmte te benutten voor industrieel gebruik of gebruik in huishoudens via warmtenetten. Maar dat vraagt juist minder grootschalige elektriciteitsproductie. Juist die opstijgende ‘wolken’ zijn dus een teken dat het niet energievriendelijk is.


lector biobased energy

Budgetpolis

Ons feilbaar kiezen

Het Twistgesprek over de budgetpolis vond ik boeiend (15/12). Het lijkt me echter dat Marco Varkevisser te weinig rekening houdt met hoe mensen in elkaar zitten. Zo zegt hij dat mensen zelf kunnen kiezen, en, dat niemand hen verplicht. Dat soort redeneren is achterhaald, zeker voor mensen in een kwetsbare positie. Economen deden en doen dat ook, maar Daniel Kahneman (Ons feilbare denken) heeft deze illusie doorgeprikt. Hij kreeg er de Nobelprijs voor. Dat geeft mij het gevoel dat die budgetpolis een onverstandig idee is.

Poldermodel

Babyboomer redt de dag

Arnold Groot heeft het in zijn brief over „verlepte babyboomers die maar niet begrijpen waarom jongeren radicaliseren” (15/12). Ik wil opmerken dat veel van die boomers, zoals ik, nog behoorlijk actief zijn en zorgen dat verwende, kleinburgerlijke jongeren soms wat verder denken dan hun eigen belang(etjes) en nakende burn-outs.

Brexit

Blijf, Brit, blijf

Graag voldoe ik aan het verzoek van Timothy Garton Ash (13/12): ik roep de Britten op lid te blijven van de EU . Misschien een idee om voor deze actie een website in te richten?