18 miljoen Nederlanders in 2029

Het aantal inwoners van Nederland zal tot 2030 toenemen, blijkt uit nieuwe prognoses van het CBS. Bijna een kwart van de bevolking is dan 65-plus.

Foto Alexander Schippers/ANP

In 2029 zal Nederland 18 miljoen inwoners tellen. De bevolking van Nederland blijft de komende tijd dus groeien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe bevolkingsprognoses dinsdagochtend.

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door migratie, schrijft het CBS. Bijna tweederde van de groei, 745.000 extra inwoners tot 2030, zal plaatsvinden door de komst van migranten. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond en hun kinderen zal stijgen van 24 procent naar 27 procent.

2030: kwart bevolking 65-plus

De vergrijzing van Nederland zet door, waardoor de samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. Het CBS verwacht dat het aantal 65-plussers in Nederland met 920.000 zal stijgen en in 2030 op 4,2 miljoen zal eindigen. De omvang van deze bevolkingsgroep zal dan een kwart van het totaal aantal Nederlanders benaderen, 23 procent. Nu is dat 19 procent. Omdat de levensverwachting stijgt, zal het aantal 80-plussers ook fors toenemen: 800.000 nu tot 1,2 miljoen in 2030.

Tegenover de vergrijzing staat dat het aantal jongeren, tussen de nul en twintig jaar, vrijwel niet zal veranderen. Omdat het aantal ouderen wel stijgt, zullen de verhoudingen omdraaien, verwacht het CBS. Nu telt Nederland een half miljoen meer mensen onder de twintig dan 65-plussers. In 2030 is dat omgedraaid en zullen er een half miljoen 65-plussers meer zijn dan 20-minners. De middengroep, tussen de 20 en 65 jaar, zal iets slinken, van 10,1 miljoen naar 10 miljoen. Ook wordt die groep relatief ouder. Het aantal geboortes zal iets toenemen: tot 187.000 per jaar.

Aantal huishoudens stijgt ook

De vergrijzing verklaart een groot deel van de voorziene groei van het aantal huishoudens, schrijft het CBS in de ook op dinsdag gepubliceerde huishoudensprognoses. Daarin wordt een stijging van het aantal huishoudens voorspelt: Nederland zal in 2030 naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens tellen, een stijging van 550.000 ten opzichte van de huidige situatie. Het CBS schrijft:

“De voorziene groei van het aantal huishoudens komt voornamelijk voor rekening van 65-plussers. De grote naoorlogse generaties komen op leeftijd. Zij leven bovendien langer.”

Driekwart van de huishoudens die er bij komt zijn eenpersoonshuishoudens. “Dat komt vooral door verweduwing, maar ook steeds vaker door scheiding”, schrijft het CBS.

De prognoses van het CBS zijn gebaseerd op rekenmodellen en veronderstellingen en kennen een bepaalde mate van onzekerheid. Zo kan het aantal migranten van jaar op jaar bijvoorbeeld sterk fluctueren. Na 2030 groeit die onzekerheid. Tot 2060 kan de bevolking van Nederland zowel groeien als krimpen, voorspelt het CBS, en zal hoogstwaarschijnlijk uitkomen tussen de 17,3 en 19,9 miljoen inwoners.